Teraz czytasz...
Kawa z certyfikatem – co oznaczają loga na Twojej kawie
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Kawa z certyfikatem – co oznaczają loga na Twojej kawie

Kawa i ekologia oraz Sprawiedliwy Handel. Piszemy o tym, co oznaczają certyfikaty na Twojej kawie. Jak je rozpoznać? Co gwarantują? Zapraszamy do lektury

Kawa to napój, po który wielu z nas sięga kilka razy dziennie. Ma wspaniałe właściwości zdrowotne, ale przy okazji jej produkcji oraz handlu ziarnami nie brakuje kontrowersji związanych z zaniżaniem cen, wyzyskiem i zanieczyszczeniem środowiska.

Certyfikaty, które znajdziesz na opakowaniu kawy, dostarczają informacji na temat tego na jakich zasadach odbywała się produkcja napoju. Co kryją za sobą oznaczenia stosowane na opakowaniach?

Unijny „eko – liść” – logo rolnictwa ekologicznego

potwierdza zgodność uprawy i produkcji kawy z europejskimi normami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego (m.in. zakaz stosowania pestycydów i chemicznych środków ochrony roślin).

Najbardziej restrykcyjny certyfikat jeżeli chodzi o normy środowiskowe, nie odnosi się jednak szczegółowo do kwestii społecznych.

Dowiedz się więcej na temat oznakowania żywności ekologicznej

FAIRTRADE

Najważniejsze elementy Fairtrade to cena minimalna, premia Fairtrade, przestrzeganie podstawowych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (m.in. zakaz pracy dzieci) i standardów ekologicznych (zrównoważona uprawa, zakaz GMO)

Fairtrade a Fair Trade

Określenie Fair Trade odnosi się do całej idei rozwoju Globalnego Południa poprzez wymianę handlową na specjalnych zasadach, korzystniejszych niż zasady na rynku międzynarodowym.
Fairtrade (pisane razem) jest zaś określeniem systemu certyfikacji  i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez FLO International. Opracowała ona międzynarodowy znak certyfikacyjny Fairtrade, aby ujednolicić oznaczenia nadawane produktom.

więcej informacji: Jak działa Sprawiedliwy Handel 

Rainforest Alliance

certyfikat istnieje od 1987 r., dotyczy kwestii społecznych i środowiskowych. Jego założenia są dość ogólne, bo te same reguły stosuje się w przypadku różnych upraw (w przeciwieństwie do UTZ i Fairtrade). Wśród standardów wymieniane są: godne wynagrodzenie, opieka medyczna, ograniczenie użycia pestycydów. Nie ustala się ceny minimalnej na surowce.

UTZ Certified

głównym celem stworzenia tego systemu jest zmiana technik produkcji na bardziej zrównoważone. Rolnicy są szkoleni w zakresie zwiększania wydajności upraw, ale także w zakresie ochrony środowiska. System nie przewiduje ceny minimalnej tak jak Fairtrade, ale gwarantuje premie. Certyfikowane podmioty poddawane są niezapowiedzianym kontrolom. Inicjatorami są duże firmy (m.in. Cargil, Nestle, Mars) oraz organizacje pozarządowe (WWF).

World Fair Trade Organization (WFTO)

to zrzeszenie organizacji Sprawiedliwego Handlu, reprezentujących zarówno producentów z krajów globalnego Południa, jak i dystrybutorów, organizacji promocyjnych i producentów gotowych produktów z krajów wysokorozwiniętych, które są w 100% poświęcone idei Fair Trade i przyjęły 10 zasad Sprawiedliwego Handlu . Organizacja skupia przede wszystkim producentów wyrobów rękodzielniczych, gdyż producenci wyrobów spożywczych są skutecznie reprezentowani przez Fairtrade International. WFTO jest podzielona na 5 regionalnych oddziałów: Afrykę, Azję, Europę, Amerykę Łacińską i rejon Pacyfiku.

„Naturland Fair”

obejmuje wytyczne żywności ekologicznej i Sprawiedliwego Handlu wdrożone przez niemieckie stowarzyszenie producentów żywności ekologicznej „Naturland”. Znak przyznaje się produktom objętym certyfikacją Naturlandu , które w co najmniej 50% składają się z produktów Fair Trade i nie składają się z produktów, które mogą być zastąpione pochodzącymi ze Sprawiedliwego Handlu.

Zasady działania systemu certyfikacji:
Producenci produktów „Naturland Fair” otrzymują gwarancję prefinansowania do 60% wartości zamówienia, ceny minimalne są negocjowane i nie są niższe niż ustalane przez FLO, społeczności producenckie otrzymują premię Fair Trade, najczęściej wg stawek FLO, a jeśli te nie są ustalone, co najmniej 10% wysokości wartości zamówienia. Twórcy certyfikatu zwracają również uwagę na pozyskiwanie środków produkcji na lokalnym rynku, współpracę lokalnych społeczności produkcyjnych, działalność pro-społeczną, priorytetowe traktowanie drobnych wytwórców, wzmacnianie organizacji producenckich i przejrzystość.

Fair for life

certyfikat dotyczy głównie produktów nie objętych certyfikacją FLO.

Jego głównymi cechami są:

Zobacz także

niedobór żelaza anemia

• certyfikacja i kontrola wszystkich podmiotów będących pośrednikami w produkcji i handlu produktami uzyskującymi znaczek certyfikatu (ważne szczególnie w produkcji tekstyliów),
• dopuszczenie maksymalnie 5% zawartości produktów nie pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu, o ile proces technologiczny produkcji nie pozwala na produkcję produktów pochodzących w 100% z Fair Trade,
• gwarancja ceny minimalnej i premii (zazwyczaj ok. 10% ceny zakupu produktu) ustalanej w wyniku transparentnych negocjacji z producentem.
• poszanowanie zasad Fair Trade (poszanowanie lokalnych i międzynarodowych praw, szczególnie w odniesieniu do pracy dzieci)
Właściciel certyfikatu certyfikuje dwie kategorie produktów: wyprodukowanych całkowicie z produktów Fair Trade oraz takich, które zawierają produkty Fair Trade. Uczestnicy cyklu produkcyjnego są poddawani audytowi raz na rok. System cechuje się indywidualnym podejściem we wprowadzanym modelu do lokalnej charakterystyki produkcji, pełnej przejrzystości i informacji o poszczególnych producentach.

Autor: Borys Bińkowski

autor zajmuje się problematyką Sprawiedliwego Handlu naukowo,

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.