Certyfikaty na twojej kawie – cz. 1

 

W pierwszej części artykułu zajmiemy się certyfikatem żywności ekologicznej, certyfikatem Fairtrade, Rainforest Alliance oraz UTZ Certified.

 

Unijny „eko – liść” – logo rolnictwa ekologicznego

potwierdza zgodność uprawy i produkcji kawy z europejskimi normami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego (m.in. zakaz stosowania pestycydów i chemicznych środków ochrony roślin).

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Najbardziej restrykcyjny certyfikat jeżeli chodzi o normy środowiskowe, nie odnosi się jednak szczegółowo do kwestii społecznych.

FAIRTRADE

Najważniejsze elementy Fairtrade to cena minimalna, premia Fairtrade, przestrzeganie podstawowych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy (m.in. zakaz pracy dzieci) i standardów ekologicznych (zrównoważona uprawa, zakaz GMO)

Fairtrade a Fair Trade

Określenie Fair Trade odnosi się do całej idei rozwoju Globalnego Południa poprzez wymianę handlową na specjalnych zasadach, korzystniejszych niż zasady na rynku międzynarodowym.
Fairtrade (pisane razem) jest zaś określeniem systemu certyfikacji  i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu zarządzanego przez FLO International. Opracowała ona międzynarodowy znak certyfikacyjny Fairtrade, aby ujednolicić oznaczenia nadawane produktom.

więcej informacji:

  • Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  • www.fairtrade.org.pl
  • www.fairtrade.net

Rainforest Alliance

certyfikat istnieje od 1987 r., dotyczy kwestii społecznych i środowiskowych. Jego założenia są dość ogólne, bo te same reguły stosuje się w przypadku różnych upraw (w przeciwieństwie do UTZ i Fairtrade). Wśród standardów wymieniane są: godne wynagrodzenie, opieka medyczna, ograniczenie użycia pestycydów. Nie ustala się ceny minmalnej na surowce.

więcej informacji:

  • www.rainforest-alliance.org

UTZ Certified

głównym celem stworzenia tego systemu jest zmiana technik produkcji na bardziej zrównoważone. Rolnicy są szkoleni w zakresie zwiększania wydajności upraw, ale także w zakresie ochrony środowiska. System nie przewiduje ceny minimalnej tak jak Fairtrade, ale gwarantuje premie. Certyfikowane podmioty poddawane są niezapowiedzianym kontrolom. Inicjatorami są duże firmy (m.in. Cargil, Nestle, Mars) oraz organizacje pozarządowe (WWF).

więcej informacji:

  • www.utzcertified.org

Coraz częściej producenci mogą pochwalić się posiadaniem wszystkich powyższych (a także jeszcze innych) certyfikatów uzupełnionych o certyfikat rolnictwa ekologicznego. Dzieje się tak dlatego, że spółdzielnie rolnicze w krajach tzw. Globalnego Południa starają się (mimo iż jest to kosztowne) spełnić jak najwięcej wymogów i znaleźć najlepszy zbyt na surowce.

Certyfikaty na twojej kawie – cz. 2

Polecamy artykuły na temat ekologicznej kawy

 

Brak postów do wyświetlenia