Jak rozpoznać produkt rolnictwa ekologicznego? Jakie oznaczenia powinna zawierać etykieta produktu wytwarzanego metodami ekologicznymi w Polsce i Unii Europejskiej? Co gwarantuje ekocertyfikat?

Znak rolnictwa ekologicznego (tzw. ekoliść) pojawia się na etykietach żywności pochodzącej od takich producentów, przetwórców lub rolników, którzy spełniają wymagania określone w unijnym prawodawstwie, a następnie implementowane do prawodawstwa polskiego. 

Wspomniane dokumenty unijne to:

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     
  • Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r

Normy dotyczące żywności ekologicznej są takie same we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co regulują obowiązujące na jej terenie akty prawne. 

Żywność ekologiczna. Prawidłowe oznakowanie

Na prawidłowo sporządzonej etykiecie produktu ekologicznego powinny znaleźć się:

  • logo żywności ekologicznej (unijny ekoliść)
  • oznaczenie jednostki certyfikującej
  • informacja dotycząca pochodzenia składników (np. Rolnictwo PL, Rolnictwo UE, Rolnictwo spoza UE, Rolnictwo UE / Rolnictwo spoza UE)

oraz wszystkie inne informacje standardowo wymagane przy produktach spożywczych.

Co gwarantuje certyfikat ekologiczny

Więcej na ten temat piszemy w poniższym tekście

Jak działa certyfikacja ekologiczna? Krok po kroku

EKO = BIO = ORGANIC

Uwaga! Pojęcia żywność ekologiczna i zdrowa żywność, żywność tradycyjna, bezglutenowa etc nie są tożsame. Produkty posiadające certyfikat mogą legitymować sie nazwami EKO, BIO, ORGANIC – te trzy pojęcia znaczą dokładnie to samo a ich użycie jest zastrzeżone prawnie tylko i wyłącznie dla produktów podlegających kontroli jednostki certyfikującej. Podobne przepisy obowiązują na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.