Teraz czytasz...
Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna – regulacje prawne
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna – regulacje prawne

Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna to terminy, których nie można używać wedle własnego uznania. Producent, który chce, aby jego produkt był ekologiczny musi spełniać określone normy prawne i legitymować się certyfikatem poświadczającym zgodność produkcji z zasadami rolnictwa ekologicznego. Kto ustala te zasady? Jakie regulacje prawne dotyczą żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego?

Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne uregulowane są w prawodawstwie Unii Europejskiej

Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej objęte są działaniem Rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz związanych z nim rozporządzeń wykonawczych. Każde z państw członkowskich wprowadza te regulacje do własnego prawodawstwa i posługuje się tym samym logo żywności ekologicznej, tzw. euroliściem (przeczytaj więcej o tym jak rozpoznać żywność ekologiczną)

Szczegółowe informacje dotyczące legislacji związanej z rolnictwem ekologicznym znajdziesz na stronach Komisji Europejskiej: Przepisy dotyczące sektora produktów ekologicznych

Rolnictwo ekologiczne. Regulacje prawne w Polsce

Unijne rozporządzenie zostało wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę o rolnictwie ekologicznym z dnia 23 czerwca 2022.

Najważniejsze definicje w rozporządzeniu dotyczącym rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z unijnym prawodawstwem:

Produkcja ekologiczna (rolnictwo ekologiczne) jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym:

 • praktyki najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu,
 • wysoki stopień różnorodności biologicznej,
 • ochronę zasobów naturalnych
 • stosowanie wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt i produkcji

Czynniki te odpowiadają zapotrzebowaniu rosnącej liczby konsumentów na produkty wytwarzane przy użyciu naturalnych środków i procesów.

Produkcja ekologiczna pełni zatem podwójną funkcję społeczną:

 • z jednej strony w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów dostarcza na rynek produkty ekologiczne,
 • a z drugiej strony dostarcza powszechnie dostępne dobra, przyczyniając się do ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, jak również do rozwoju obszarów wiejskich.

Ze względu na cele unijnej polityki w dziedzinie produkcji ekologicznej, ramy prawne ustanowione dla realizacji tej polityki powinny służyć zapewnieniu uczciwej konkurencji i właściwemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego produktów ekologicznych, podtrzymaniu i uzasadnieniu zaufania konsumentów do produktów znakowanych jako ekologiczne i powinny zmierzać do stworzenia takich warunków, w których polityka ta może być kształtowana zgodnie z tendencjami produkcyjnymi i rynkowymi.’

Przeczytaj także: Rynek żywności ekologicznej w Polsce

Gospodarstwo ekologiczne
Gospodarstwo ekologiczne

Cele rolnictwa ekologicznego

W produkcji ekologicznej dąży się do osiągnięcia następujących ogólnych celów:

 • przyczynianie się do ochrony środowiska i klimatu;
 • utrzymywanie długotrwałej żyzności gleby;
 • przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;
 • znaczne przyczynianie się do utrzymania nietoksycznego środowiska;
 • przyczynianie się do wysokich norm dobrostanu zwierząt oraz – w szczególności – do zaspokajania potrzeb behawioralnych charakterystycznych dla danego gatunku zwierząt;
 • zachęcanie do stosowania krótkich łańcuchów dostaw i produkcji lokalnej w różnych obszarach Unii;
 • zachęcanie do zachowania ras rzadkich lub lokalnych ras zagrożonych wyginięciem;
 • przyczynianie się do rozwoju podaży materiału genetycznego roślin dostosowanego do szczególnych potrzeb i celów rolnictwa ekologicznego;
 • przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej, w szczególności poprzez stosowanie zróżnicowanego materiału genetycznego roślin, takiego jak ekologiczny materiał heterogeniczny i odmiany ekologiczne nadające się do produkcji ekologicznej;
 • wspieranie rozwoju ekologicznej hodowli roślin, aby przyczyniać się do sprzyjających perspektyw gospodarczych dla sektora ekologicznego.

 

 

 

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.