Teraz czytasz...
Więcej prozdrowotnych składników w żywności ekologicznej niż konwencjonalnej – wyniki badań naukowców z Newcastle University
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Więcej prozdrowotnych składników w żywności ekologicznej niż konwencjonalnej – wyniki badań naukowców z Newcastle University

Istnieją istotne z punktu widzenia wartości odżywczej różnice składu między surowcami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Są to: wyższe stężenie przeciwutleniaczy, niższy poziom kadmu, azotanów i azotynów, oraz rzadsza  obecność pozostałości pestycydów w surowcach z ekologicznych upraw w porównaniu z pochodzącymi z upraw konwencjonalnych – informują naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle. Rezultaty ich analizy przeczytać można w magazynie British Journal Of Nutrition.

Najważniejsze różnice między żywnością EKO a konwencjonalną

Rezultaty badań opublikowanych w British Journal of Nutrition wskazują, że są istnieją istotne z punktu widzenia wartości odżywczej różnice składu między surowcami ekologicznymi i konwencjonalnymi. Są to: wyższe stężenie przeciwutleniaczy, niższy poziom kadmu, azotanów i azotynów, oraz rzadsza  obecność pozostałości pestycydów w surowcach z ekologicznych upraw w porównaniu z pochodzącymi z upraw konwencjonalnych.

Profesor Carlo Leifert z Newcastle University, który prowadził badania, mówi: „To badanie pokazuje, że wybór żywności ekologicznej może prowadzić do zwiększonego spożycia pożądanych antyoksydantów z dietą i zmniejszonego narażenia na toksyczne metale ciężkie. Stanowi  to ważny dodatek do aktualnie dostępnych dla konsumentów informacji, które do tej pory były mylące i w wielu przypadkach sprzeczne.”

Sposób uprawy ma znacznie

Analiza wskazuje, że jakość płodów rolnych w dużym stopniu wynika ze sposobu, w jaki są one  wyprodukowane, i że ekologiczne metody rolnictwa prowadzą do zwiększonego poziomu pożądanych związków odżywczych i obniżają stężenie tych niepożądanych w płodach rolnych.W szczególności istnieje coraz więcej dowodów, że wyższy poziom stosowanych do nawożenia  syntetycznych nawozów chemicznych, zwłaszcza azotowych i na bazie fosforanów, które są zakazane przez normy rolnictwa ekologicznego, prowadzi do znacznie niższych stężeń przeciwutleniaczy w konwencjonalnych płodach rolnych.

Rolnictwo ekologiczne zakazuje stosowania syntetycznych pestycydów i promuje zrównoważoną uprawę, płodozmian oraz mechaniczne i biologiczne metody zwalczania chwastów, szkodników i chorób. Analiza  wykazała bardzo niską częstość występowania pozostałości pestycydów w roślinach ekologicznych w porównaniu do roślin konwencjonalnych. Stwierdzono, że konsumpcja żywności ekologicznej jest skutecznym sposobem zmniejszenia pobrania  pestycydów z dietą.

Więcej przeciwutleniaczy / polifenoli

W ekologicznych surowcach roślinnych oraz  opartych na nich produktach stwierdzono znacznie wyższe stężenia przeciwutleniaczy (w tym kwasów fenolowych, flawanonów, stylbenów, flawonów, flawonoli i antocyjanów) w porównaniu z ich odpowiednikami konwencjonalnymi.  Różnica procentowa dla większości związków antyoksydacyjnych wynosiła od 18% do 69% na korzyść surowców ekologicznych. Mniejsze, ale jednak istotne statystycznie różnice składu wykryto również dla szeregu karotenoidów i witamin.

Przestawienie się na jedzenie ekologicznych owoców, warzyw i zbóż (i produktów z nich przygotowanych) może doprowadzić do 20-40% (a w przypadku niektórych związków 60%) wzrostu konsumpcji  przeciwutleniaczy / związków polifenolowych  bez jakiegokolwiek wzrostu pobrania kalorii. Jest to ważne, ponieważ istnieją  silne dowody naukowe świadczące o korzyściach płynących dla zdrowia w wyniku wzrostu spożycia polifenoli i innych roślinnych metabolitów wtórnych o działaniu antyoksydacyjnym. Przede wszystkim stanowią one ochronę przed chorobami przewlekłymi, w tym układu krążenia,  a także przed chorobami neurodegeneracyjnymi i niektórymi nowotworami.

Niższy poziom toksycznych metali ciężkich w żywności BIO

W  surowcach ekologicznych został wykryty znacznie niższy poziom toksycznych metali ciężkich.  Poziom kadmu, który jest obok ołowiu i rtęci jednym z trzech metali ciężkich zanieczyszczających żywność, dla których Komisja Europejska ustaliła  maksymalne dopuszczalne poziomy zawartości, okazał się średnio o 48% niższy w surowcach  ekologicznych niż konwencjonalnych. Ponieważ wiadomo, że dochodzi do kumulacji kadmu w organizmie (zwłaszcza w tkance wątroby i nerek), spadek spożycia kadmu jest pozytywny.

Stężenie azotu również okazało się znacznie niższe w surowcach z upraw ekologicznych.  Stężenie azotu ogólnego było o 10%, azotanów o 30%  i azotynów o 87% niższe w surowcach ekologicznych niż konwencjonalnych. Wyższe stężenia azotanów i azotynów w konwencjonalnych płodach rolnych wynikają – jak się uważa –  ze stosowania syntetycznych nawozów azotowych, które są  ściśle zakazane według norm rolnictwa ekologicznego.

Zobacz także

zimna lemoniada w dzbanku orzeźwiające napoje na lato

Znacznie wyższe stężenia azotynów w konwencjonalnych roślinach można uważać za niepożądane, ponieważ  zostały one opisane jako potencjalne czynniki ryzyka raka żołądka i innych chorób.

Badania  wykazały, że częstotliwość występowania wykrywalnych pestycydów jest cztery razy wyższa w surowcach konwencjonalnych (46 +/-4 %) niż ekologicznych  (11 +/-2 %).   Konwencjonalnie  uprawiane owoce miały jak dotąd najwyższą częstotliwość pozostałości pestycydów (75 +/-5 %), prawie siedem razy wyższą niż owoce ekologiczne. Wszystkie rodzaje surowców ekologicznych  okazały się podobnie mało zanieczyszczone.

Kolejny głos w naukowym sporze

Przedstawiając dowody na istotne różnice i znaczące korzyści odżywcze płynące z konsumpcji żywności ekologicznej, analiza ta kontrastuje znacznie z niektórymi poprzednimi badaniami, w szczególności z badaniami wykonanymi na zlecenie brytyjskiej Agencji Norm Żywności (Food Standard Agency – FSA).

„Główną różnicą między omawianymi badaniami jest czas”– wyjaśnia profesor Leifert: -„Badania w tej dziedzinie były powolne, obecnie mamy znacznie więcej danych dostępnych dla nas niż pięć lat temu”.

Dr Gavin Stewart, wykładowca w zakresie syntezy dowodów i ekspert w zakresie meta analizy w zespole z Newcastle, dodaje: „Dużo większa baza dowodowa dostępna w niniejszym podsumowaniu pozwoliła nam na wykorzystanie właściwszych metod statystycznych, będących podstawą do bardziej ostatecznych wniosków dotyczących różnic między surowcami ekologicznymi a konwencjonalnymi”

Przeprowadzona przez naukowców z Newcastle analiza surowców z upraw ekologicznych opiera się na 343 recenzowanych publikacjach i koncentruje się wyłącznie na surowcach i produktach roślinnych, głównie na owocach i warzywach, podczas gdy badania zlecone przez FSA były oparte tylko na 46 publikacjach dotyczących surowców roślinnych, mięsa i nabiału. Badacze z Newcastle University celowo skoncentrowali się na identyfikacji i oszacowaniu różnic składu między ekologicznymi i konwencjonalnymi roślinami (głównie w odniesieniu do zbóż, warzyw i owoców), a także produktami (np. oleje z nasion, wina i produkty dla dzieci), opierając się na systematycznym przeglądzie wszystkich dostępnych danych literatury naukowej.

Ponad 50% publikacji uwzględnionych w nowej analizie opublikowano po 2006 roku (i dlatego nie były dostępne dla naukowców pracujących na zlecenie FSA oraz dla  innych wcześniejszych opracowań). Ta meta analiza jest przełomem w rozwoju naszej wiedzy na ten temat. Ludzie powinni jeść więcej  owoców i warzyw, jednocześnie analiza pokazuje, że wybór żywności ekologicznej może prowadzić do zwiększonego spożycia antyoksydantów bez zwiększenia ilości pobranych kalorii. Cechujący się większą gęstością odżywczą oraz większą zawartością przeciwutleniaczy każdy kęs owoców i warzyw produkowanych metodami ekologicznymi liczy się bardziej. Stanowi to ważny dodatek do informacji dostępnych dla konsumentów.

Autorzy badania zapraszają do  dalszej debaty publicznej i naukowej w tej sprawie. Cała baza danych wykorzystywanych do celów tej analizy jest dostępna na stronie internetowej Newcastle University (http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF) na rzecz innych ekspertów i zainteresowanych członków społeczeństwa.

Źródło: materiały prasowe udostępnione przez prof. Ewę Rembiałkowską (SGGW) upoważnioną przez koordynatora badań do udzielania informacji na ich temat.

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.