Naukowcy o marnowaniu żywności

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z nową publikacją. Owocem pracy naukowców jest monografia naukowa pt. “Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu”. To pierwsze tego typu opracowanie.

Publikacja jest owocem pracy wielu autorów. Składa się z sześciu rozdziałów, które poświęcone są analizie strat i marnotrawstwa żywności w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego “od pola do stołu”. Przedmiotem analizy były wyniki badań prowadzonych w ramach projektu “Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Analizy danych dokonali naukowcy z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z konsorcjum, w skład którego wchodzi Federacja Polskich Banków Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Marnotrawstwo żywności. Skala problemu

Marnowanie żywności to problem globalny. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) na świecie co roku wyrzuca się 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia. To aż jedna trzecia produkowanej żywności i wystarczająca ilość jedzenia, by wyżywić wszystkich Polaków przez 66 lat!

Marnowanie żywności to nie tylko efekt złych nawyków konsumenckich. Proces ten ma swój początek u rolnika i przetwórcy. Straty generuje też transport, magazynowanie oraz nieodpowiednia dystrybucja i sprzedaż.

Na wszystkich podmiotach łańcucha rolno-żywnościowego spoczywa odpowiedzialność za straty i marnotrawstwo żywności, a zatem należy podejmować wspólne inicjatywy celem ich ograniczenia. Dysponując odpowiednią wiedzą dotyczącą mechanizmów powstawania strat, można opracować i podjąć konkretne działania zarówno na poziomie światowym i europejskim, jak i krajowym, które pozwolą na ich zmniejszenie

– czytamy w rozdziale I publikacji “Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu”.

Monografia dostępna jest on line.

Brak postów do wyświetlenia