Teraz czytasz...
Od pola do stołu. 25% gruntów rolnych na terenie Unii Europejskiej w systemie rolnictwa ekologicznego? Komisja Europejska prezentuje nową strategię.
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Od pola do stołu. 25% gruntów rolnych na terenie Unii Europejskiej w systemie rolnictwa ekologicznego? Komisja Europejska prezentuje nową strategię.

Avatar photo

Zmniejszenie zużycia pestycydów, nawozów, środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt na fermach oraz zwiększenie areału uprawianego ekologicznie – to cele, które zaprezentowała Komisja Europejska w ramach strategii „Od pola do stołu”.

4 filary nowej strategii  Od Pola do Stołu

• zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 proc. oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.

• zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc. do 2030 r.

• zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 proc. do 2030 r.

• przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Koronawirus uwydatnił wyzwania, przed którymi Unia Europejska stoi od dawna

– Kryzys związany z koronawirusem uwydatnił znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności po przystępnych cenach. Pandemia uświadomiła nam również bardzo wyraźnie wzajemne powiązania między naszymi zdrowiem, ekosystemami, łańcuchami dostaw, wzorcami konsumpcji i ograniczeniami planety. Jest oczywiste, że musimy zrobić dużo więcej, aby żyć w zdrowiu na zdrowej planecie. Obecna pandemia to tylko jeden z przykładów. Coraz częstsze występowanie suszy, powodzi, pożarów lasów i nowych szkodników nieustannie przypomina o tym, że nasz system żywnościowy jest zagrożony i musi stać się bardziej zrównoważony i odporny

– mówi Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej.

– Aby osiągnąć cel dotyczący rolnictwa ekologicznego w UE, należy zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy tego sektora i promować popyt. Oprócz środków wspólnej polityki rolnej (WPR), takich jak ekoprogramy, inwestycje i usługi doradcze, oraz środków wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), Komisja przedstawi plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego.Pomoże on państwom członkowskim stymulować zarówno podaż, jak i popyt na produkty ekologiczne. Zapewni zaufanie konsumentów poprzez kampanie promocyjne i zielone zamówienia publiczne -czytamy w oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Unia Europejska liderem proekologicznych zmian?

Strategia na rzecz bioróżnorodności potwierdza determinację UE, by dać przykład w walce ze światowym kryzysem w dziedzinie bioróżnorodności. Komisja będzie dążyć do uruchomienia wszystkich instrumentów działań zewnętrznych i partnerstw międzynarodowych, aby pomóc w opracowaniu nowych ambitnych ram ONZ w zakresie bioróżnorodności na Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w 2021 r. Celem strategii „od pola do stołu” jest promowanie globalnego przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe, w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Gorąca dyskusja…czas start!

Strategia Komisji Europejskiej z pewnością wywoła gorącą debatę na forum europejskim – prezentacja założeń prawdopodobnie nie przełoży się na powstanie regulacji, które odpowiadają im w 100%. To, że nie wszyscy zaakceptują założenia Strategii Od Pola Do Stołu było już jasne w trakcie tworzenia strategii. Kierunek zmian zarysowany został jednak bardzo mocno, szczegółowe rozwiązania poznamy w najbliższym czasie. 

Czytaj dział EKORYNEK na bieżąco.

Więcej informacji o strategii Od Pola Do stołu na stronach Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_pl

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.