Rolniczy Handel Detaliczny. Można sprzedawać do restauracji – zmiany już obowiązują

Od początku tego roku zwiększa się zakres podmiotów, którym można sprzedawać produkty spożywcze w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Gospodarstwa ekologiczne (i nie tylko) prowadzące sprzedaż bezpośrednią mogą teraz współpracować m.in. ze sklepami, restauracjami i placówkami żywienia zbiorowego. Są jednak ograniczenia terytorialne.

Współpraca z restauracjami w ramach RHD. Ograniczenia terytorialne

W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego możliwe jest realizowane sprzedaży do konsumentów finalnych, w tym:

  • sklepów,
  • restauracji,
  • stołówek,
  • innych placówek o podobnej charakterystyce.

Odbiorcy ci muszą jednak znajdować się na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Oznacza to, że rolnik prowadzący gospodarstwo, np. w województwie kujawsko-pomorskim, może sprzedawać produkty do odbiorców na terenie tego województwa, ale także w Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Co można sprzedawać w ramach RHD?

Sprzedawać można surowce pochodzące z gospodarstwa, ale także przetwory rolne bazujące na tych surowcach (np. sery, dżemy etc.). Ważne, aby sprzedaż odbywała się bez pośredników (wyjątek stanowią jarmarki i kiermasze).

Szczegółowe wymagania dotyczące rolniczego handlu detalicznego: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

Rolniczy handel detaliczny – podatki

W nowelizacji ustawy uwzględniono podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł. Wcześniej limit wynosił 20 tys zł. Sprzedaż powyżej limitu podlega opodatkowaniu.

Wprowadzone obecnie zmiany środowiska rolników (także ekologicznych) postulowały od razu po wprowadzeniu systemu RHD. Stwarzają szansę na rozwój inicjatyw promujących ekologiczną i lokalną żywność w ramach przedsiębiorstw z sektora hoteli, restauracji i cateringu.

Rolnicy zarejestrowani w RHD – wykaz

Wykaz podmiotów działających w ramach rolniczego handlu detalicznego przygotował Główny Inspektorat Weterynarii. 17 stycznia 2019 r. w bazie zarejestrowanych było 2596 rolników.

Brak postów do wyświetlenia