Organic, BIO, EKO – czy są różnice?

Produkty organiczne są lepsze niż ekologiczne, to zupełnie coś innego – zdarza Wam się słyszeć takie opinie? Czas na mały porządek w nazewnictwie.

Zgodnie z obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej regulacjami (Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r) i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r) określenia: ekologiczny, organiczny i bio (biologiczny) odnoszą się do produktów, które powstają dokładnie w tym samym systemie jakości.

Wszystkie więc dotyczą produktów powstałych na bazie surowców rolnictwa ekologicznego w kontrolowanych, certyfikowanych zakładach i przetwórniach. Produkty takie muszą posiadać certyfikat i oznaczane są unijnym logo żywności ekologicznej (tzw. Ekoliściem).

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Żywnosć EKO podlega innym zasadom niż konwencjonalna?

Przy okazji warto podważyć kolejną obiegową opinię dotyczącą tego, że produkty ekologiczne podlegają innym zasadom niż żywność powszechnie dostępna w sklepach. Sytuacja wygląda następująco.

System rolnictwa ekologicznego jest wzmocnieniem rygorów nakładanych „standardowo” na producentów żywności. Oznacza to, że aby wypuścić produkt ekologiczny na rynek, wytwórca musi spełnić wymogi (np. sanitarne) obowiązujące wszystkich przedsiębiorców w branży spożywczej a dodatkowo jeszcze musi poddać się certyfikacji ekologicznej i przestrzegać zasad związanych z rolnictwem ekologicznym.

EKO, BIO, Organic – słowa zastrzeżone

W związku z określonymi w unijnym prawie rygorami określenia „ekologiczny”, „organiczny”, „bio” są sformułowaniami zastrzeżonymi tylko dla produktów spełniających wymogi określone w regulacjach wspólnotowych.

Przedsiębiorca, który (w kontekście żywności) używa tych sformułowań i nie posiada stosownego certyfikatu naraża się na poważne problemy.

UWAGA! Rygory związane z rolnictwem ekologicznym nie dotyczą produktów określanych jako „naturalne” lub „zdrowa żywność”. W tych przypadkach, tak naprawdę, nie ma ścisłej definicji (a co za tym idzie zasad dotyczących produkcji) tego słowa, o czym pisaliśmy już w tekście

Nie używaj określeń EKO, BIO, ORGANIC pochopnie!

Skąd ten językowy galimatias?

Dlaczego tyle określeń na ten sam sposób produkcji? Wynika to z różnorodności zwyczajów i języków w Unii Europejskiej. Określenie BIO czy Biologiczny pochodzi przede wszystkim z krajów niemieckojęzycznych oraz Francji. Kraje anglojęzyczne używają natomiast, w kontekście rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej, określenia organic. Nie będziemy tutaj wchodzić w rolę profesora Miodka i roztrząsać językowych niuansów.

Po prostu zapamiętajmy: EKO=BIO=ORGANIC.

Brak postów do wyświetlenia