kiełki roślin

Rukiew wodna – (nie)zwyczajna roślina z bagien