Sylwester Strużyna

Sylwester Strużyna jest prezesem Bio Planet S.A. – wiodącego dystrybutora na polskim rynku żywności ekologicznej.