Teraz czytasz...
Bio Planet. Przychody w pierwszym półroczu 2023 rosną
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Bio Planet. Przychody w pierwszym półroczu 2023 rosną

Avatar photo

Spółka Bio Planet w pierwszej połowie 2023 roku zanotowała przychody na poziomie 130,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 27% w stosunku r/r.

„Dobre wyniki sprzedaży jakie osiągnęliśmy w I półroczu są efektem długofalowej strategii konsolidacji rynku, którą realizujemy. W pierwszych miesiącach roku wprowadziliśmy do dystrybucji marki oferowane do IV kwartału 2022 roku przez spółki NaturaVena i Smak Natury. Ważnym wydarzeniem w życiu spółki było także uruchomienie obsługi dropshippingowej sklepów internetowych. W przyszłości planujemy rozwijać i udoskonalać tego typu usługi dla coraz większej liczby sklepów internetowych. W naszej opinii te działania, a także rosnąca popularność produktów eko, którą widzimy chociażby w zmianie struktury odbiorców dają nadzieję na długofalowy rozwój” – Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

8000 produktów w ofercie Bio Planet

Dzięki przejęciu części aktywów dwóch spółek – NaturaVena oraz Smak Natury Bio Planet poszerzyło ofertę oraz liczbę klientów. Lista oferowanych produktów zwiększyła się do około 8.000 produktów. Poszerzona oferta oraz nowe sieci supermarketów, których obsługą wcześniej zajmowały się NaturaVena oraz Smak Natury przyczyniła się również do wzrost udziału w przychodach sieci sklepów ogólnospożywczych, z 8 do 18%.

Mniejszy zysk

Zysk netto za pierwsze półrocze 2023 roku wyniósł 1,6 mln zł i był o 11 % niższy od zysku netto w analogicznym okresie w 2022 roku, kiedy wynosił 1,8 mln zł. Jak podkreśla jednak Sylwester Strużyna jest to zjawisko wynikające z dużego wzrostu wielu kosztów rynkowych w tym utrzymujących się wysokich stóp procentowych. Spółka dąży do tego, aby już w najbliższych miesiącach wzrost przychodów był wyższy od wzrostu kosztów funkcjonowania, co przełoży się na trwałą poprawę rentowności działania.

Zrealizowane w I półroczu inwestycje przyniosły spółce 26 % wzrost przychodów w stosunku do I półrocza 2022 roku. Jak zapewnia Prezes Strużyna, Bio Planet posiada potencjał logistyczny i operacyjny do realizacji dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży w kolejnych okresach. Pozytywnym czynnikiem wpływającym na sytuację spółki i pozwalającym patrzeć z optymizmem w przyszłość jest stopniowo malejąca inflacja oraz zbliżająca się perspektywa kolejnej obniżki stóp procentowych. Ta ostatnia może znacznie obniżyć koszty kredytowe, z jakimi mierzy się obecnie spółka, a które wpływają na wynik netto oraz przełożyć się na powrót optymizmu konsumentów płacących często wysokie odsetki od zaciągniętych kredytów hipotecznych.

W planach rozwój eksportu i uruchomienie zakładów konfekcjonowania

W średnim okresie czasu Bio Planet planuje koncentrować się m.in. na rozwoju eksportu oraz przygotowaniu odpowiednich środków finansowych, które umożliwią dokończenie i uruchomienia nowoczesnych zakładów konfekcjonowania. „W 2022 roku zakończyliśmy pierwszy etap budowy, osiągnięty został stan surowy zamknięty. Planujemy wznowić budowę po zebraniu odpowiednich środków własnych lub po obniżce stóp procentowych. Zależy nam, aby dokończyć budowę, jednak nie chcemy narażać firmy na zbyt wysokie odsetki od kredytów. Zawarliśmy aneks do umowy kredytu inwestycyjnego, dzięki czemu jego wartość została zmniejszona do kwoty 10 mln zł. Ten ruch również pozytywie wpłynie na naszą kondycję finansową. Szukamy też alternatywnych źródeł finansowania naszych działań marketingowych, stąd decyzja dotycząca podpisania umowy o dotacje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Druga kwestia, na której chcemy się skupić to eksport. W ostatnim czasie badamy możliwości sprzedaży do krajów spoza Unii Europejskiej i udało nam się znaleźć odbiorcę w Katarze. Eksport to obecnie około 4 % naszej sprzedaży, jednakże jego udział w strukturze sprzedaży stopniowo wzrasta” – podsumowuje Prezes Bio Planet.

Bio Planet, czyli…

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce (przeczytaj jak rozpoznać żywność eko?). Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.