uczulenia

Pyłki drzew, traw i chwastów. Jak sobie radzić?