atak migreny

Migrena a dieta. Czy są jakieś zależności?