Forum Rolnictwa Ekologicznego edukuje licealistów na temat GMO

2000 uczniów w 30 szkołach średnich wysłuchało prezentacji dotyczących GMO. Przeprowadzili je przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego.

W ramach trzyletniej działalności edukacyjnej (2014-2016) członkowie stowarzyszenia przeprowadzili serię wykładów w warszawskich szkołach średnich. Ich celem było przedstawienie młodzieży szans i zagrożeń dotyczących wykorzystywania GMO w rolnictwie i produkcji żywności.

Odbiorcami wykładów byli najczęściej nauczyciele i uczniowie liceów ogólnokształcących o profilu biologiczno-chemicznym. W czasie każdego spotkania oprócz wykładu przewidziany był czas na dyskusję, a ponadto uczestnicy otrzymywali zestaw materiałów edukacyjnych, dzięki którym po zakończeniu wykładów mogli poszerzać swoją wiedzę na temat GMO.

Materiały udostępniane uczniom zostały również umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego (forumrolnictwaekologicznego.pl) i są publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego z siedzibą w Warszawie, którego prezesem jest prof. Ewa Rembiałkowska, od 2014 roku realizuje projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkół średnich, dotyczące podniesienia świadomości młodzieży w zakresie skutków wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) do środowiska i produkcji żywności.

Projekty są realizowane we współpracy z Grassroots Foundation i Stiftung GEKKO / Niemcy, które udzieliły nam wsparcia finansowego i merytorycznego.

Brak postów do wyświetlenia