Teraz czytasz...
Projekt BOND
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Projekt BOND

Avatar photo

Celem projektu BOND, który będzie zrealizowany w ramach programu „Horyzont 2020”, jest „wzmocnienie organizacji związanych z rolnictwem i tworzenia sieci współpracy, a w dłuższej perspektywie, działanie na rzecz zdrowszego, bardziej produktywnego i bardziej harmonijnego sektora rolnego w Europie”.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie głównego koordynatora Coventry University:

http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2017/bond-project/

Poniższy schemat ilustruje kolejne etapy projektu. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie organizacji rolniczych oraz tworzenie i umacnianie sieci współpracy między indywidualnymi rolnikami, organizacjami rolników, decydentami, instytutami naukowymi i innymi instytucjami zajmującymi się rolnictwem i szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich. Celem tej współpracy jest synergia działań, akcji i współdziałania w rolnictwie i dla rolnictwa. Dzięki tym nowym kontaktom i współpracy sieciowej, a także dzięki narzędziom i zasobom opracowanym w ciągu trzech lat trwania projektu, będziemy mogli promować zrównoważone i trwałe zmiany w sektorze rolnym, co w gruncie rzeczy dotyczy wszystkich korzystających każdego dnia z żywności produkowanej w Europie.

Opis schematu
Mobilizacja uczestników – analiza najlepszych praktyk – dobre rozwiązania (uczenie się poprzez poznawanie dobrych praktyk + uczenie się poprzez udział w warsztatach) – międzyregionalne Forum – metodologia/ analiza – warsztaty w krajach partnerów – informacja zwrotna od uczestników – tzw. gaming interface – ramy prawne – okrągły stół nt. polityk/ debata nt. polityki rolnej – Lab
Znajdujemy się obecnie na etapie Mobilizacji, dzielimy się informacjami z organizacjami rolniczymi, z liderami obszarów wiejskich, aktywnymi rolnikami, przedstawicielami organizacji rolniczych, doradcami, by dowiedzieli się jak najwięcej o idei i zasadach projektu, i rozważali wzięcie udziału w działaniach projektu.
Kolejny etap to włączenie do udziału w projekcie 60 rolników z 34 państw Europy, którzy będą reprezentować przykłady najlepszych praktyk ze swoich krajów. Rolnicy ci podzielą się swoją wiedzą z rolnikami i organizacjami z krajów, w których będą tzw. „study tours” – wizyty studyjne, wymienią się doświadczeniami i będą debatować nad innowacyjnymi rozwiązaniami i systemami, które mogą być odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi dzisiejsze rolnictwo.

Przykłady najlepszych praktyk będą udokumentowane poprzez wywiady, filmy, zdjęcia i inne media oraz będą stanowić podstawę bazy danych, w której znajdą również inne modelowe rozwiązania opracowane w ramach europejskich projektów. Wszystkie te informacje będą ogólnodostępne, by proces sieciowania przebiegał w sposób ciągły oraz by wzmocnić powiązania między producentami, instytutami naukowymi, decydentami i innymi aktorami związanymi rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. W efekcie zbudowana zostanie trwała współpraca, która wzmocni rozwój organizacyjny poszczególnych uczestników jak i ułatwi kształtowanie polityki rolnej na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim – w trakcie i po zakończeniu projektu.

Uczestnicy wizyt studyjnych, przedstawiciele najlepszych praktyk, członkowie konsorcjum BOND i inne kluczowe zainteresowane strony wezmą udział w Międzyregionalnym Forum w Kordobie w Hiszpanii – wstępnie zaplanowano je na koniec września 2018 r. Dwudziestu rolników będzie miało możliwość wzięcia udziału w specjalnym szkoleniu dla trenerów, które przygotuje ich do prowadzenia i powielania podobnych szkoleń w lokalnych organizacjach w swoich krajach.

Opracowane zostaną metodologie, umożliwiające efektywną współpracę z rolnikami i organizacjami uczestniczącymi w projekcie, analizę ich sytuacji oraz opracowanie odpowiednich narzędzi i strategii w celu stworzenia silniejszych grup i wzmocnienia powiązań między nimi. Partnerzy projektu przygotują pakiety edukacyjne i szkolenia oraz roczny plan działania jako ofertę edukacyjną, z której będą mogły skorzystać organizacje zainteresowane tematyką projektu.

Na tym etapie zorganizowanych zostanie dziesięć krajowych warsztatów w dziesięciu różnych krajach, dla przedstawicieli rolników i ich organizacji, decydentów, studentów i naukowców i innych instytucji. Celem tych warsztatów będzie opracowanie konkretnych propozycji wspólnych działań dotyczących przede wszystkim powiązań z wymaganiami rynku, produkcją rolną, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.
Kolejnym etapem będą regionalne spotkania przy okrągłym stole, które zaplanowano w Portugalii, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce. To tu, przy pomocy (zaprojektowanych specjalnie dla projektu BOND) technik budowania relacji, tworzone będą sojusze pomiędzy członkami organizacji rolników, decydentami i innymi interesariuszami. Te techniki „gier” zostaną opracowane i przetestowane podczas spotkania uczestników projektu w Mołdawii.
Wszystkie informacje, analizy, doświadczenia, efekty i zasoby wypracowane i zdobyte w trakcie trwania projektu zostaną zamieszczone w internetowej bazie danych. Zgodnie z ideą projektu będą one powszechnie dostępne zarówno w celach referencyjnych, jak i możliwości ich powielania.

W Polsce partnerem i członkiem konsorcjum BOND jest Społeczny Instytut Ekologiczny: biuro@sie.org.pl, www.sie.org.pl

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.