zastosowanie maku

Armschlag, czy wioska z maku słynąca