szkodliwość plastiku

Mikroplastik, makroproblem
Niebezpieczny plastik w organizmach dzieci