owady w ogrodzie

Jak stworzyć ogród przyjazny owadom?