liczba gospodarstw ekologicznych

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce maleje