kiermasz

Gliwice. Coroczny kiermasz żywności ekologicznej po raz 19