karp tradycyjny

Tyniec. Rekonstrukcja historycznego odłowiu karpia