jabłonie niskopienne

Dlaczego warto zasadzić dawne odmiany jabłoni?