etyczne ubrania

Będą regulacje przeciw fast fashion?