Dominika Średnicka-Tober i Joanna Trafiałek SGGW w Warszawie