deren

Dereń. Właściwośći odżywcze i wykorzystanie
W Bolestraszycach zbierają i przetwarzają dereń