budowanie ekologiczne

Rekuperator
Czy warto montować rekuperację?
(Eko)budownictwo przyszłości?