T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell II – Nowoczesne zasady odżywiania

The China Study – pod taką nazwą, wydana w Polsce pod tytułem Nowoczesne zasady odżywiania, publikacja Campbellów obiegła świat wywołując szerokie dyskusje i spory. Dlaczego? Analizy diety 6,5 tysiąca osób w 65 chińskich i tajskich prowincjach doprowadziły amerykańskiego naukowca do wniosków podważających powszechnie obowiązujące przekonania naukowe oraz tradycje dotyczące odżywiania.{readmorelinkintro}

{readmorelink}więcej{readmorelink}

The China Study – pod taką nazwą, wydana w Polsce pod tytułem Nowoczesne zasady odżywiania, publikacja Campbellów obiegła świat wywołując szerokie dyskusje i spory. Dlaczego? Analizy diety 6,5 tysiąca osób w 65 chińskich i tajskich prowincjach doprowadziły amerykańskiego naukowca do wniosków podważających powszechnie obowiązujące przekonania naukowe oraz tradycje dotyczące odżywiania.

Jakie to tezy? Według Thomasa Colina Campbella przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych, m.in.: nowotworów, cukrzycy, chorób serca, otyłości, które nękają społeczeństwa „Zachodu” jest dieta bogata w mięso i nabiał. Autor przekonuje czytelników do rezygnacji (albo znacznego ograniczenia) z produktów odzwierzęcych w diecie.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

 – Posiadamy ogromną wiedzę na temat istnienia ścisłej współzależności pomiędzy sposobem odżywiania a zdrowiem człowieka. Jednakże prawdziwa nauka leży Pod stertą śmieci, na którą składają się nieistotne doniesienia o nikłym znaczeniu naukowym i niekiedy szkodliwe w skutkach. Została ona zagłuszona szumem informacyjnym w rodzaju chwilowych mód żywieniowych, modnych diet cud i propagandą przemysłu żywnościowego – pisze we wstępie.

Nowoczesne zasady odżywiania

Książka Nowoczesne zasady odżywiania podzielona została na cztery części. W pierwszych dwóch zatytułowanych „Badanie Chińskie” i „Choroby cywilizacyjne” autorzy wprowadzają nas w metodologię i wyniki wielkiego projektu jakim było tytułowe badanie. W trzecim rodziale „Przewodnik po właściwym odżywianiu”, Campbellowie prezentują swoją wizję zdrowej, zapewniającej długowieczność diety. Formułują 8 zasad odżywiania i zdrowia.

Te zasady to:

(1) Odżywianie reprezentuje połączone siły niezliczonych substancji odżywczych. Całość to więcej niż suma części,

(2) Suplementy witaminowe nie są receptą na zdrowie,

(3) W pokarmach odzwierzęcych nie istnieją praktycznie żadne składniki odżywcze, które nie występowałyby w lepszej formie w roślinach,

(4) Same geny nie determinują chorób. Działają wyłącznie na zasadzie aktywacji i ekspresji; to odżywianie odgrywa kluczową rolę w określaniu, które geny – dobre czy złe – podlegają ekspresji,

(5) Odżywianie może w znacznym stopniu kontrolować negatywne skutki szkodliwych substancji chemicznych,

(6) Ten sam sposób odżywiania, który pozwala zapobiec chorobie w jej wczesnym stadium (przed zdiagnozowaniem), może wstrzymać lub cofnąć chorobę w późniejszym stadium (po zdiagnozowaniu),

(7) Sposób odżywiania, który jest prawdziwie korzystny w przypadku jednej choroby przewlekłej, będzie korzystny w przypadku każdej innej choroby,

(8) Dobre odżywianie przekłada się na zdrowie we wszystkich obszarach życia. Wszystkie części są ze sobą połączone.

Ostatni rozdział poświęcony jest informacyjnemu chaosowi i zamieszaniu, które towarzyszy dyskusjom i współczesnym badaniom naukowym poświęconym żywieniu. Campbellowie prezentują jak ścierają się interesy przemysłu spożywczego, rządu, instytucji badawczych a w całym tym zamieszaniu ginie gdzieś potrzeba autentycznego odkrywania prawdy o naszym zdrowiu. Ginie przesłonięta cieniem pieniędzy.

T. Colin Campbell jest głęboko przekonany co do słuszności swoich, w niektórych miejscach, bardzo odważnych, zdecydowanych i z pewnością niepopularnych poglądów. Trudno odmówić mu ogromnego doświadczenia i podstaw go głoszonych poglądów, jakkolwiek z pewnością dla wielu wydają się być one trudne do zaakceptowania. Campbell nie przekazuje wiedzy z poczuciem wyższości i tonem nakazującym, przedstawia czytelnikowi wyniki swoich badań (a także badań innych naukowców). Nie odwołuje się do filozofii i przekonań, decyzję pozostawia czytelnikowi.

Krytka “The China Study…”

Niewiele w polskich recenzjach pisze się o tym, że praca naukowa Cambpbella, mimo licznych odwołań do badań i analiz, spotkała z szeroką odpowiedzią i krytyką. Polemizujący z Campbellem naukowcy zwracali uwagę, że zbyt odważnie i ich zdaniem bezpodstawnie doszukiwał się niektórych powiązań pomiędzy dietą i jej skutkami zdrowotnymi stąd wyciągnięte przez niego wnioski co do szkodliwości i nieszkodliwości określonego sposobu odżywiania nie mają wystarczających podstaw naukowych. Zastrzeżenia dotyczą np. jakości produktów odzwierzęcych wykorzystywanych w badaniu a następnie wyciąganiu wniosków w odniesieniu do całej grupy. To trochę jakby przebadać wysokoprzetworzony produkt owocowy a na jego podstawie wnioskować temat własności zdrowotnych zerwanego z drzewa owocu… – argumentują spierający się z Campbellem.

Trudno dziennikarzowi zajmującemu się tematyką zdrowego odżywiania,  wchodzić w polemiczną dyskusję z autorytetami naukowymi i rozsądzać, kto z nich ma rację. Na pewno jednak napisana przez Campbella pozycja (chociażby ze względu na dyskusję jaką wywołała) jest warta poznania, przemyślenia i wykorzystania, przynajmniej w pewnej części, w codziennym menu. Co ważne, bardzo dobrze się ją czyta a ostatecznie i tak o tym jak się odżywiamy decydujemy sami.

Karol Przybylak

T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell II – Nowoczesne zasady odżywiania, Wydawnictwo Galaktyka, Liczba stron: 382, Format: 167×240, Oprawa: miękka

Brak postów do wyświetlenia