WWF: Nowy system dopłat niekorzystny dla rolników ekologicznych

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej sprawi, że polskim rolnikom przestanie się opłacać produkcja ekologiczna – alarmuje WWF Polska i apeluje do ministra o zmiany.

Wedłuf WWF Polska zmniejszenie wysokości wsparcia wraz ze wzrostem areału gospodarstw ekologicznych, planowane w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, może prowadzić do spadku konkurencyjności gospodarstw ekologicznych. Rolnikom przestanie opłacać się produkcja ekologicznej żywności.

 – Ministerstwo Rolnictwa zamierza przesunąć 25% środków z filaru drugiego – w tym te, które były przeznaczone na działania rolno-środowiskowe i rolnictwo ekologiczne – do filaru pierwszego, obejmującego płatności bezpośrednie, czyli działania rolnicze nie uwzględniające dobra środowiska przyrodniczego i stanu wód. Stoimy na stanowisku, że polscy konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z ekologicznej produkcji rolnej – tłumaczy Marta Kalinowska z WWF Polska.


Polska jest krajem, który dostarcza najwięcej azotanów i fosforanów, które spływają rzekami do Morza Bałtyckiego, spośród wszystkich państw leżących nad Bałtykiem. W rezultacie przyczyniamy się do procesu eutrofizacji, prowadzącego do zakwitów sinic i powstawania martwych stref w Morzu Bałtyckim. Zmniejszenie środków na dopłaty rolno-środowiskowe utrudni Polsce realizację celów, do których jest zobowiązana w ramach sześciu dyrektyw unijnych i Konwencji Helsińskiej.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Według WWF decyzja resortu rolnictwa odnośnie nowej Polityki Rolnej doprowadzi nie tylko do osłabienia rolnictwa ekologicznego i działań pro-środowiskowych polskich rolników, ale również sprawi, że Polska nie będzie w stanie wdrożyć wielu unijnych dyrektyw i międzynarodowych konwencji, do których jest zobowiązana, m.in. Dyrektywą Azotanową, Ramową Dyrektywa Wodna, Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i Konwencją Helsińską.

Cały budżet na Politykę Rolną w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 42,4 mld euro z czego aż 23,7 mld euro będzie przeznaczone na dopłaty bezpośrednie, a tylko 13,5 mld euro na filar drugi. 5,2 mld euro zostanie przeznaczone na wdrażanie polityki spójności na obszarach wiejskich. Podczas gdy środki na Politykę Rolną w Polsce na lata 2014-2020 wzrosną w stosunku do poprzedniego okresu 2007-2013 aż o ok. 20 mld złotych, to środki na rolnictwo ekologiczne i działania rolnośrodowiskowe znacznie się zmniejszą, co jest wynikiem decyzji ministra rolnictwa o przesunięciu tych środków z filaru drugiego do filaru pierwszego.

źródło: WWF Polska

Brak postów do wyświetlenia