Teraz czytasz...
Warto wspierać rolnictwo ekologiczne by… chronić pszczoły
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Warto wspierać rolnictwo ekologiczne by… chronić pszczoły

Przyszłość pszczół –świat bez pestycydów. W stronę rolnictwa ekologicznego – taki tytuł nosi raport Greenpeace. Zwiększenie liczby gospodarstw ekologicznych to dobry sposób na powstrzymanie zmniejszania się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających – uważają jego autorzy.

Autorzy opublikowanego 7 maja 2014 raportu Greenpeace dowodzą, że wdrożenie rolnictwa ekologicznego na szeroką skalę jest jedynym rozwiązaniem problemu zmniejszania się populacji pszczół miodnych i innych owadów zapylających, które związane jest z obecnym modelem rolnic-twa przemysłowego.Raport uwzględnia zarówno aktualną wiedzę naukową na temat rolnictwa ekologicznego, jak i doświadczenia rolników, przedsiębiorców ekologicznych i naukowców z całej Europy.

Wyniki badań omawianych w raporcie i we wcześniejszych publikacjach Greenpeace na temat pszczół jasno pokazują, że aby ochronić i zwiększyć populację tych owadów w krajobrazie rolniczym należy stopniowo wycofywać wszelkie syntetyczne pestycydy (herbicydy, insektycydy i fungicydy) z użycia w Europie poprzez wdrożenie rolnictwa ekologicznego, chronić i przywracać naturalne i na półnaturalne siedliska w krajobrazie rolniczym i w gospo-darstwach rolnych oraz wzbogacać siedliska kwietnymi miedzami (pasami dzikich kwiatów).

Głównym czynnikiem spadku populacji pszczół jest stale zwiększające się użycie nawozów, herbicydów i insektycydów oraz ich synergistyczny, niekorzystny wpływ na zdrowie owadów zapylają-cych. Równie istotnym problemem jest też utrata naturalnych i na półnaturalnych siedlisk.

W przeciwieństwie do rolnictwa przemysłowego, rolnictwo ekologiczne sprzyja utrzymaniu właściwej liczebności pszczół, ponieważ u jego podstaw leży wspieranie różnorodności biologicznej oraz przywracanie na wpół naturalnych siedlisk w gospodarstwach rolnych. Nie opiera się przy tym na stosowaniu syntetycznych środków ochrony roślin w zwalczaniu szkodników i chwastów, przez co chroni pszczoły przed toksycznym oddziaływaniem tych agrochemikaliów.

Raport dostępny jest na stronie Greenpeace

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.