Teraz czytasz...
Ułatwienia dla rolników ekologicznych – zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Ułatwienia dla rolników ekologicznych – zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym

Odciążenie administracji i ograniczenie nadmiernej biurokracji – to cele, które zrealizować ma zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym. Łatwiejsze będzie uzyskiwanie różnego rodzaju odstępstw, usprawnienia dotyczą także pracy jednostek certyfikujących.

5 grudnia 2014 r. na 81. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto poprawki Senatu do ustawy i prawdopodobnie w styczniu wejdzie ona w życie. Celem zmian jest wprowadzenie ułatwień i uproszczeń dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.

Najważniejsze zmiany w ustawie

W nowych regulacjach zaproponowano wprowadzenie możliwości przyznania zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zastosowanie horyzontalnie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej – zamiast obecnej procedury wydawania zgód poprzez decyzje WIJHARS. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa (dotyczy to wybranych odstępstw np. odstępstwa dotyczącego trzymania bydła na uwięzi). Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.

W ustawie zmieniono także procedurę składania wykazu przekazywanego przez jednostki certyfikujące do ARiMR. Informacja o kontrolowanych producentach (przygotowywana na potrzeby wsparcia udzielanego im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) będzie przekazywana również Głównemu Inspektorowi i MRIRW- co może znacznie wpłynąć na usprawnienie nadzoru. Jednocześnie zmieniono terminy przekazywania tej informacji (do 30 listopada wg stanu na 15 listopada). Wprowadzono również terminy na uzupełnienie lub zmianę przekazanych danych.

Wprowadzona została możliwość wskazania w drodze rozporządzenia MRiRW sieci laboratoriów urzędowych i referencyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego. Przyczyni się to do podniesienia wiarygodności i porównywalności wyników badań próbek pochodzących od kontrolowanych producentów. Wprowadzono również rozwiązania dotyczące przekazywania Głównemu Inspektorowi wyników badań prowadzonych w tych laboratoriach.

Śledź zmiany prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej

 

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.