Powstaną targowiska pod szyldem Mój Rynek

“Mój rynek” – tak nazywać się będzie ogólnopolska sieć nowoczesnych targowisk, którą zamierza stworzyć Ministerstwo Rolnictwa. W planach jest powstanie 300 bazarów na terenie małych i średnich miejscowości.

 

Na projekt przeznaczonych ma być 100 milionów Euro. 70 pochodzić będzie ze środków ministerialnych, a 30 ze środków samorządowych. Wsparcie finansowe w pierwszej kolejności będzie przyznawane targowiskom już istniejącym. Dzięki temu, weług ministerialnych szacunków, uda się zmodernizować 200 takich miejsc. Resort liczy, ze wsparcie rozwoju handlu na wsi ułatwi sprzedaż bezpośrednią płodów rolnych i poprawi sytuację materialną rolników. Ponieważ rolnicy ekologiczni poszukują możliwości bezpośredniego zbytu żywności ekologicznej – projekt może być szansą także dla rolnictwa ekologicznego.

Jak powinno wyglądać targowisko “Mój rynek” i czy będzie tak wyglądać?

29 września 2010 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs na projekt wizualizacji targowiska. Wymagania są wysokie. Projekt ma wykorzystywać przestrzeń użytkową w sposób maksymalny.Każdy wystawca musi mieć możliwość prezentacji całego asortymentu. Stoiska muszą spełniać wymogi higieniczne i sanitarne związane ze sprzedażą mięsa, ryb.P rojekt powinien także przewidywać możliwość handlowania z pojazdów oraz w formie obnośnej. To nie wszystko…


Jak pisze portal TVR24:
Zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, czyli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt wizualizacji targowiska powinien wreszcie charakteryzować się elastycznością umożliwiającą dostosowanie go do konkretnych warunków powierzchni przeznaczonej na targowisko w danej gminie. Opracowana koncepcja  powinna być możliwa do zastosowania bez względu na różnice w ukształtowaniu terenu, jego wielkość, położenie oraz specyfikę danego miejsca. Materiały wykorzystane przy budowie i wykończeniu targowiska powinny być klasyczne oraz charakteryzować się prostotą, tak aby mogły swobodnie wkomponować się w architekturę otoczenia bez względu na miejsce położenia danej gminy. Ponadto projekt musi przewidywać  zapewnienie toalet, dostępu do wody, zaplecza socjalnego i sanitarnego, podłączenie do linii energii elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, usytuowanie pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

 

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     
Do 29 listopada 2010 roku na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 praca, która odrzucona została ze względów formalnych – konkurs jest więc wciąż nierozstrzygnięty, a wartość nagrody to 50 000 zł.  Czy wymagania ministerstwa nie są trochę wygórowane? Przykład powodzenia inicjatyw takich jak Biobazar, pokazuje, że targowisko nie musi być aż tak nowoczesnym i kosztownym obiektem. Być może urzędznicy w przyszłości trochę urealnią swoje wymogi.

 

Biokurier będzie obserwował rozwój projektu “Mój rynek”. Liczymy, że dojdzie on do skutku i będzie impulsem do rozwoju bezpośredniej sprzedaży także żywności ekologicznej.

 

źródło: Portal Spożywczy / Puls Biznesu / TVR24

 

Cotygodniowa porcja BioInformacji do Twojej skrzynki e-mailowej – zapisz się na nasz newsletter (lewy dolny róg strony)

 
Brak postów do wyświetlenia