Teraz czytasz...
Raport NIK. Wycofywanie kwestionowanej żywności jest zbyt wolne
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Raport NIK. Wycofywanie kwestionowanej żywności jest zbyt wolne

Zbyt wolne działanie służb powoduje, że żywność niespełniająca norm sanitarnych nie zawsze jest wycofywana ze sklepów zanim zostanie sprzedana. Problem dotyczy towarów z krótką datą przydatności do spożycia. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wytyka niedociągnięcia i rekomenduje utworzenie jednej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności.

W 6 na 10 przypadków analizowanych przez NIK zgłoszeń realizowanych przez Inspekcję Sanitarną szczebla wojewódzkiego, cała zakwestionowana ilość żywności została sprzedana. Natomiast na 12 zgłoszeń w ramach działań Inspekcji Weterynaryjnej w czterech przypadkach wycofano całość zakwestionowanych produktów. W kolejnych czterech niemalże całość produkcji została sprzedana. Natomiast w pozostałych czterech przypadkach Inspekcja nie miała informacji o sprzedaży lub wycofaniu produktów.

Przyczyny? W raporcie NIK wymieniane są:

  • zbyt długie oczekiwanie na wyniki,
  • problemy kadrowe
  • zbyt duża liczba instytucji zajmujących się tą problematyką (bez jasnej hierarchii).

Instytucje dbające o bezpieczeństwo żywności nie wypracowały skutecznych rozwiązań zapobiegających prowadzeniu przez przedsiębiorców produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego nielegalnej działalności, bez nadzoru urzędowego lekarza weterynarii.

Od grudnia 2016 r. do stycznia 2019 r. Inspekcja Weterynaryjna ujawniła 290 przypadków działalności nielegalnej. Nałożono 178 kar pieniężnych na kwotę 297.352 zł, a 66 spraw przekazano do organów ścigania. Przypadki te były identyfikowane głównie w wyniku informacji pozyskanych od konsumentów lub innych przedsiębiorców

NIK kontrolą objęła Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 4 Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, 4 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii, 4 Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 4 Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Okres objęty kontrolą to lata 2017-2018. W kontroli wykorzystano także dowody sporządzane przed lub po tym czasie.

Obecnie w Polsce za bezpieczeństwo żywności odpowiada kilka instytucji bez określenia instytucji wiodącej. Ponadto instytucje te podlegają trzem organom naczelnym. Tak ukształtowany model nadzoru nad bezpieczeństwem żywności wyróżnia się w skali europejskiej. Wśród krajów UE dominującym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa żywności jest powołanie na poziomie krajowym jednego organu właściwego ds. bezpieczeństwa żywności lub kilku instytucji, spośród których jedna ma pozycję dominującą.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli realizacji powyższych wniosków systemowych sprzyjałoby powierzenie kompleksowego nadzoru nad żywnością jednolitej, wyspecjalizowanej służbie bezpieczeństwa żywności.

Pełna treść raportu: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21927,vp,24594.pdf

Więcej informacji o rynku żywności ekologicznej

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.