Powstała Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu

Dotychczasowa luźna współpraca w ramach Koalicji Sprawiedliwego Handlu została sformalizowana. 2 października przed notariuszem Hubertem Peryczem w Warszawie ustanowiono fundację Koalicja Sprawiedliwego Handlu.

Zadania i cele fundacji pozostają zbliżone do tych, które realizowała Koalicja w dotychczasowej formie, nowa forma prawna pozwoli jednak je usprawnić a także nawiązać współpracę z zagranicą.

Fundacja została powołana w celu:

1.    upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu;
2.    budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu;
3.    tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu;
4.    wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu;
5.    wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce;
6.    wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Fundacja jest kontynuacją działań nieformalnej koalicji założonej w 2009 r.

W najbliższym czasie zostaną wybrane władze fundacji oraz złożony wniosek rejestracyjny do sądu.

Akt notarialny podpisały następujące podmioty:

1.    Agnieszka Bińkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bińkowska Szczypta Świata
2.    Fundacja EkoRozwoju
3.    Fundacja Polska Akcja Humanitarna
4.    Dorota Kocurek-Poznańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywna zmiana Kocurek-Poznańska Dorota
5.    Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
6.    Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
7.    PROFT LTD
8.    Maria Monika Stalony prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony
9.    Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
10.    Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Brak postów do wyświetlenia