Teraz czytasz...
Polscy producenci i rolnicy ekologiczni obawiają się nowych unijnych regulacji dotyczących rolnictwa ekologicznego
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
Bio Kurier

Polscy producenci i rolnicy ekologiczni obawiają się nowych unijnych regulacji dotyczących rolnictwa ekologicznego

Środowisko producentów ekologicznych oczekuje od unijnych urzędników jednego aktu prawnego z załącznikami w formie łatwej do zrozumienia, interpretacji i zastosowania w praktyce, a nie ponownie wielu aktów prawnych.

W konsultacjach prowadzonych przez polskie organizacje członkowskie IFOAM ustalono stanowisko, że projekt rozporządzenia o treści i formie przedstawionej w dniu 23 marca 2014 r. nie jest możliwy do przyjęcia. Środowisko producentów ekologicznych oczekuje jednego aktu prawnego z załącznikami w formie łatwej do zrozumienia, interpretacji i zastosowania w praktyce, a nie ponownie wielu aktów prawnych.
Ponadto, jak czytamy w oświadczeniu podpisanym przez 8 organizacji, firm i stowarzyszeń:

Brak uwzględnienia różnego stopnia rozwoju eko rolnictwa w krajach UE

Podczas tworzenia tego projektu nie wzięto pod uwagę różnego poziomu rozwoju rolnictwa ekologicznego w różnych krajach. Przy braku na rynku dostępnych ekologicznych nasion, zwłaszcza warzyw oraz wegetatywnego materiału rozmnożeniowego,  ekologicznych pasz białkowych, zwierząt ekologicznych może spowodować załamanie produkcji ekologicznej na poziomie lokalnym. W konsekwencji zapotrzebowanie konsumentów na produkty ekologiczne będzie pokrywane przez produkty zza granicy, co zaprzecza idei rolnictwa ekologicznego jako metody produkcji produktów wysokiej jakości przy zachowaniu dbałości o środowisko na poziomie lokalnym.

Problemy związane z zakazem łączenia dwóch typów produkcji w jednym gospodarstwie

Nowe unijne prawo nie bierze także pod uwagę wielowiekowej tradycji życia na wsi związanego z produkcją małych ilości owoców i warzyw, produktów na inne rynki zbytu np. wiklina oraz chowu kilku sztuk zwierząt na własne potrzeby, często z przyczyn formalnych nie uznanych jako ekologiczne, a w związku z tym – konwencjonalne. Zakaz produkcji ekologicznej i konwencjonalnej w tym samym gospodarstwie lub zobowiązanie tych gospodarstw do przestawiania tych części na metodę ekologiczną, spowodowałby wykluczenie co najmniej kilkuset gospodarstw z systemu certyfikacji, a tymczasem wiele z nich produkuje np. owoce ekologiczne na sprzedaż, a część konwencjonalna jest przeznaczona na własne potrzeby lub na inne rynki zbytu np. wiklina lub tytoń.

Pismo podpisane zostało przez przedstawicieli: AGRO BIO TEST Sp. z o.o. , Bioconcept Gardenia Sp. z o.o., Bioekspert Sp. z o.o. , Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego , Stowarzyszenie POLSKA EKOLOGIA , Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Z-d Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu.

Projekt nowych unijnych regulacji dostępny jest m.in. na stronie Ministerstwa Rolnictwa: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Zastapienie-rozporzadzenia-Rady-WE-nr-834-2007-projekt/
Wszelkie uwagi względem zamieszczonych tutaj dokumentów można zgłaszać drogą elektroniczną na adres rolnictwoekologiczne@minrol.gov.pl

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.