O Fair Trade na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Sprawiedliwy Handel w przyszłych Celach Zrównoważonego  Rozwoju ONZ po 2015 r.: jego rola dla przedsiębiorstw i rządów to temat jednej z sesji wchodzącej w skład programu XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Motywem przewodnim panelu dyskusyjnego nt. Sprawiedliwego Handlu (odbędzie się on 4 Września 2013, godz. 12:05-13:05) jest wymiana poglądów odnośnie tego, co przedsiębiorstwa, władze lokalne i rządy mogą zrobić na swoim  poziomie działalności, aby wspierać handel nakierowany na utrzymywanie wysokich standardów Zrównoważonego Rozwoju. W szczególności w ramach partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Sprawiedliwego Handlu oraz w kontekście etycznych zamówień publicznych.

Sesja odbywa się w kontekście zbliżającego się Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Nowy Jork,  23-27 września 2013) , które poświęcone będzie przyszłym Celom Zrównoważonego Rozwoju  po 2015 roku. CZR zastąpią Millenijne Cele Rozwoju.

Sprawiedliwy Handel jest alternatywną formą partnerstwa handlowego, umożliwiającą wychodzenie z ubóstwa marginalizowanym producentom i pracownikom Południa. Specjalny sprawozdawca ONZ ds. Prawa do żywności  wydał dokument przedstawiający wkład Sprawiedliwego Handlu w zapewnienie Praw Człowieka w rolnictwie (przeczytaj dokument w formacie pdf)

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Komisja Europejska już w 2005 roku oficjalnie uznała wkład Sprawiedliwego Handlu w Zrównoważony Rozwój. Od tego czasu, KE zaproponowała nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych, pozwalające na wprowadzenie kryteriów Sprawiedliwego Handlu w przetargach dotyczących zamówieniach publicznych. Oprócz tego KE systematyczne promuje handel produktami Fair Trade w rozdziałach poświęconych Zrównoważonemu Rozwojowi zawartych w umowach o wolnym handlu na terenie UE.

Organizatorem sesji jest World Fair Trade Organization – Europe we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu.

World Fair Trade Organization – Europe jest regionalną platformą Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO), zrzeszającą prawie 56 organizacji i firm z 16 krajów Europy. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu jest członkiem WFTO od 2010 roku.

źródło: komunikat prasowy Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu

Brak postów do wyświetlenia