Niemieckie zrzeszenie producentów przeciw zmianom w unijnym prawie dot. rolnictwa ekologicznego

Dyskusja na temat przyszłości europejskiego rolnictwa ekologicznego trwa. Pojawiają się kolejne krytyczne głosy na temat propozycji nowego prawa.

– Projektowane rozporządzenie jest zupełnie nieprzydatne do wspierania rozwoju sektora ekologicznego w Niemczech i Europie. Co więcej może wywrzeć negatywny wpływ na dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego – ostrzega BÖLW, Niemieckie Zrzeszenie Ekologicznych Rolników, Przetwórców i Handlowców. W specjalnym oświadczeniu niemiecka organizacja przygotowała listę 11 zarzutów dotyczących proponowanych regulacji.
W dokumencie czytamy: Zamiast “więcej i lepiej” dla rolnictwa i żywności ekologicznej (tymi hasłami nowe regulacje prawne promuje Komisja Europejska), zmiany będą miały odwrotny skutek, który uderzy zarówno w interesy społeczeństwa, środowiska naturalnego oraz podmiotów gospodarczych, które dobrowolnie spełniają dodatkowe wymogi ustawowe. Zagrożona może być także rola rolnictwa ekologicznego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich.

Propozycje nowych regulacji Komisja Europejska przedstawiła 24 marca 2014 (są one dostępne on line), o czym pisaliśmy w informacji:  Komisja Europejska proponuje nowe regulacje dotyczące żywności BIO i rolnictwa ekologicznego

Według BÖLW organy ustawodawcze są odpowiedzialne za tworzenie godziwych i bezpiecznych warunków rynkowych. W tym celu władze muszą w wystarczającym stopniu uwzględniać kompetencje wszystkich uczestników łańcucha wartości dodanej. Podczas trwającego procesu konsultacji dotyczących nowego prawa, BÖLW będzie lobbować niemieckiego rządu federalnego w ramach Rady Europejskiej, aby odrzucić propozycję Komisji Europejskiej i zażądać, by Komisja UE skoncentrowała swoje wysiłki na zmianach w obowiązującym rozporządzeniu.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Ewolucja zamiast rewolucji?

Zdaniem niemieckiej organizacji nowa propozycja Komisji powinna być nastawiona na możliwości “poprawy obecnego status quo”, dla którego istniejące ramy prawne stanowią solidną podstawę.

Krytyczne stanowisko wobec nowych propozycji prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego zaprezentowała także Rada Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) oraz przedstawiciele sektora. To stanowisko prezentowaliśmy w informacji: Nowy projekt unijnego prawa zagraża rozwojowi rolnictwa ekologicznego – uważają przedstawiciele branży.

Federacja Producentów Żywności Ekologicznej (BÖLW) jest stowarzyszeniem zrzeszającym producentów rolnych, przetwórców i dystrybutorów żywności ekologicznej w Niemczech.

Pełne oświadczenie BÖLW (w j. angielskim) dostępne jest w formacie pdf na stronie organizacji.

Polskie Ministerstwo Rolnictwa czeka na opinie w sprawie nowego prawa

Polscy producenci oraz ich organizacje także moga wyrażać swoj stanowiska na temat nowych propozycji Komisji Europejskiej. Na Stronie Ministerstwa Rolnictwa czytamy: Uprzejmie informujemy, że wszelkie uwagi względem zamieszczonych tutaj dokumentów można zgłaszać także drogą elektroniczną na adres rolnictwoekologiczne@minrol.gov.pl

Oprac. Karol Przybylak
Źródło: BOLW / organic-market.info

Brak postów do wyświetlenia