Naukowe badania nad rolnictwem ekologicznym w 2012 r.

 

Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku to tytuł publikacji, która podsumowuje badania naukowe przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa.

Prezentacja wyników odbyła się w trakcie konferencji zorganizowanej na terenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu w dniach 27-28 lutego 2013. W jej trakcie zaprezentowanych zostało ok. 30 badań naukowych.

Wszystkie koncentrowały się na podnoszeniu efektywności i skuteczności upraw ekologicznych oraz formułowaniu dobrych praktyk przydatnych producentom żywności ekologicznej oraz rolnikom ekologicznym.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Wśród poruszanych tematów były m.in.:  Uprawy polowe metodami ekologicznymi: określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż i ziemniaków, Warzywnictwo metodami ekologicznymi, Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych, Ekologiczny chów bydła mięsnego, Wpływ preparatów biologicznych (EM) na uprawy.

Książka dostępna będzie w elektronicznej wersji (PDF) na stronach Ministerstwa Rolnictwa w zakładce Badania w rolnictwie ekologicznym. Na stronie można sprawdzić także publikacje z lat poprzednich.

Brak postów do wyświetlenia