Mały ekolog dużo wie – gra edukacyjna dla dzieci

Opracowana przez Polski Klub Ekologiczny gra niesie pozytywne przesłanie ekologiczne. Poprzez zabawę najmłodsi poznają podstawowe zagadnienia związane ze zdrowiem, żywieniem i żywnością ekologiczną oraz zachowań w codziennym otoczeniu człowieka i w środowisku przyrodniczym.

?Mały ekolog? inspiruje nowe zajęcia (np. obserwacje i wyciąganie wniosków ze znaków na etykietkach produktów spożywczych). Integralną część gry stanowi słowniczek ekologiczny (28 haseł). Wyjaśnia on  podstawowe pojęcia lub  przypomina  znane  prawdy  wplecione  w  teksty  w  dwu  wersjach:  prostej  dla  dzieci  oraz  z dla prowadzących grę (bardziej rozbudowane).

Gra została wykonana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa CE i standardami unijnymi, dotyczącymi kart i gier planszowych dla dzieci; posiada  spokojną,  czytelną  szatę  graficzną  (kafelki  są  kaszerowane,  mają  zaokrąglone  rogi  i posiadają atesty zezwalające na używanie je przez dzieci).

Liczba uczestników ? od dwojga dzieci do kilkunastu; przy zabawach grupowych ? dobrze jest korzystać z dwu zestawów KAFELEK, przy których rywalizują równocześnie dwa zespoły dzieci.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     
Gra “Mały ekolog dużo wie!”Dostępna jest bezpłatnie dla zainteresowanych w woj. śląskim w siedzibie PKE  dzięki  dotacji  WFOŚiGW w  Katowicach.  Można ją  także  nabyć w  wolnej  sprzedaży  w hurtowniach zabawek lub bezpośrednio w Firmie ROXANA(www.roxana.com.pl).
źródło: Polski Klub Ekologiczny

Brak postów do wyświetlenia