Kupuj świadomie, czyli o warunkach pracy w przemyśle tekstylnym w krajach Globalnego Południa

W pierwszych dniach Polskę odwiedziła Beauty Zibula z Republiki Południowej Afryki. Reprezentuje ona związek zawodowy zrzeszający pracowników przemysłu tekstylno-odzieżowego oraz skórzanego. Wizytata była okazją do porozmawiania na temat sytuacji pracowników w RPA oraz zastanowienia się nad rolą konsumentów w tworzeniu zasad, zgodnie z którymi działa przemysł odzieżowy.

W ramach wizyty odbyły się trzy spotkania z publicznością: w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru, w Centrum EkoJa oraz w Planie B w Warszawie (5-7 maja b.r.).
W trakcie spotkań padały głównie pytania na temat roli indywidualnych osób w Polsce na sytuację w przemyśle odzieżowym, w szczególności pracownic szyjących ubrania. Zibula odpowiadała niezmiennie, że w tym momencie potrzebna jest edukacja oraz podnoszenie swojej wiedzy i świadomości. Bez znajomości procesów i zależności, jakie zaobserwować można w globalnym przemyśle odzieżowym nie mamy szans na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich.

Oto kilka z nich:

Jak projektanci mody mogą wpływać na los pracowników firm szyjących ubrania?

Pomocna może być ich świadomość tego, co się dzieje przemyśle tekstylnym. Powinni znać warunki pracy robotników. Kreowane przez nich marki mogą przecież mówić na temat pochodzenia materiałów i sposobu ich przygotowania. Czołowi projektanci mają możliwość wykorzystania swojego autorytetu i wpływów do wdrażania lepszych rozwiązań dotyczących warunków pracy robotników.
Czy konsumenci kupujący odzież również mogą w jakiś sposób oddziaływać na koncerny odzieżowe? Jeśli tak w jaki sposób?
Zawsze powtarzam, że to trudne po prostu nie kupować ubrań, ale konsumenci powinni przynajmniej głośno mówić o problemach. Warto, np. z pomocą Internetu, starać się znaleźć informacje o sposobie powstawania kupowanych ubrań.
Jakie znane firmy odzieżowe korzystają z fabryk w krajach południa?
W RPA nie ma ich wiele. Kiedyś były tu fabryki Adidasa, ale firma zrezygnowała z usług miejscowych zakładów z powodu coraz mocniejszej pozycji związków zawodowych. Tak robi wiele firm, które wciąż poszukują najtańszej siły roboczej w krajach, w których prawa pracownicze są marginalizowane.
Czy bojkot koncernów nieetycznie traktujących pracowników jest dobrym sposobem walki o poprawę warunków ich życia?

Dla mnie nie jest to ostateczne rozwiązanie, gdyż po prostu musimy kupować ubrania. Uważam, że negocjacje i rozmowy są najlepszym sposobem na poprawienie warunków robotników w krajach globalnego południa. Trzeba wywierać presję na korporacje międzynarodowe aby wdrażały i realizowały kodeksy dobrych praktyk w ich polityce zaopatrzenia. Powinniśmy wyraźnie artykułować swoje preferencje i potrzeby tak aby firmy zmieniły swoje dotychczasowe podejście.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     
Świadoma konsumpcja czyli co?
 
Tak można by określić w skrócie temat dyskusji podczas spotkania w Planie B, gdzie w ramach Dekonsumpcji zebrało się grono osób chcących znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania, czyli gdzie skierować swe kroki przy zakupie bluzki lub dżinsów? Do second handu, na wymienialnie, sklepu alternatywnej odzieży czy sklepu jednego z gigantów przemysłu odzieżowego?
Zdobywana z wytrwałością wiedza powinna nam pozwolić na dokonanie samodzielnego wyboru, który odpowiada naszym potrzebom, zarówno konsumenckim, jak i moralnym. Najważniejsze to mieć świadomość, gdzie i jak były produkowane Twoje ubrania ? mówi B. Zibula. Jednocześnie podkreśla: Jako pracownica i działaczka związkowa zawsze będę powtarzała, aby przy dokonywanym wyborze zastanowić się, jaki to ma wpływ na pracownice (w większość zatrudnionych w przemyśle odzieżowym to kobiety)? Czy bluzka wyprodukowana z materiału używanego, zgodnie z koncepcją recyklingu, nie wpływa negatywnie na sytuację pracowników przemysłu tekstylnego, wytwarzającego nowe materiały?
W swoich wypowiedziach podkreślała potrzebę dyskusji wśród konsumentów na temat możliwych rozwiązań, jak i potrzebę negocjacji i dialogu pomiędzy pracownikami, reprezentowanymi przez niezależne związki zawodowe oraz pracodawcami i rządami. Konsumenci polscy z pewnością mogą mieć wpływ na innych konsumentów, poprzez własne zaangażowanie, jak i na firmy konkurujące z sobą w walce o każdego klienta i każdą klientkę.
Nie możemy liczyć na to, że zmiany w przemyśle odzieżowym przyjdą z dnia na dzień ? mówiła B. Zibula ? poprawa warunków pracy wymaga wysiłku różnych grup, jak pracownicy/ce fabryk i firm, konsumenci i konsumentki jak i rządów i organizacji.
Warto korzystać z mechanizmów nacisku i protestu już istniejącego, jak Clean Clothes Campaign ? www.cleanclothes.pl, aby zabrać głos w obronie podstawowych praw pracowniczych.

materiał przygotowała:

Anna Paluszek

(Polska Akcja Humanitarna)

Brak postów do wyświetlenia