Innowacje w rolnictwie ekologicznym i na rynku eko żywności. Publikacja IFOAM

Możliwości dla Innowacji w Rolnictwie Ekologicznym i Agroekologii – to tytuł nowej publikacji wydanej przez IFOAM czyli Międzynarodową Federację Rolnictwa Ekologicznego.

Publikacja dotyczy Eurpejskiego Parnerstwa Innowacji (w skrócie EPI), które jest nowym instrumentem politycznym, modelującym badania i innowacje w rolnictwie zgłaszane przez podmioty działające na rynku. W lutym 2012r. Komisja Europejska ogłosiła program Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). Głównym założeniem jest zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami z sektora rolnego.

Program EPI-AGRI będzie pełnił funkcję katalizatora zwiększającego przepływ informacji i przyśpieszającego wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy danymi podmiotami. Oparty jest on na istniejącej polityce rolnej, głównie w oparciu o Politykę Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji, Horyzont 2020.

Pobierz pełen tekst publikacji w PDF

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Publikacja została wydana we współpracy z: Fundacją “Mała Wielka Zmiana”, jednostką certyfikującą AgroBioTest, Wytwórnią makaronu BioBabalscy, Stowarzyszeniem Ekołan, wchodniomazowieckim i lubelskim oddziałem EKOLAND, firmą Barwy Zdrowia, Stowarzyszeniem ZIARNO, Gospodarstwem Ekologicznym Roberta Kuryluka oraz czasopismami branżowymi – BioKurier.pl i EkoArka, wydało publikację nt. Eurpejskiego Parnerstwa Innowacji (w skrócie EPI) – Możliwości dla Innowacji w Rolnictwie Ekologicznym i Agroekologii.

Brak postów do wyświetlenia