Teraz czytasz...
Edukacja w zakresie bezpieczeństwa żywności ekologicznej – międzynarodowy projekt SAFE-ORGfood realizowany przez SGGW w Warszawie
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa żywności ekologicznej – międzynarodowy projekt SAFE-ORGfood realizowany przez SGGW w Warszawie

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) we współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum obejmującego europejskie uczelnie wyższe z Niemiec, Włoch, Estonii i Chorwacji, jako lider realizuje projekt współfinansowany ze środków programu Erasmus+ Unii Europejskiej: Transnational Quality Education for Organic Food Safety.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Joanna Trafiałek, prof. SGGW – specjalistka w zakresie bezpieczeństwa żywności, ekspert wdrażający system HACCP w wielu zakładach produkcji i dystrybucji żywności oraz kierownik studiów podyplomowych pn. „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności” prowadzonych na SGGW.

Praca całego konsorcjum jest ukierunkowana na opracowanie, wdrożenie i szerokie upowszechnianie innowacyjnych, kompleksowych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej, a w konsekwencji podniesienie jakości i efektywności nauczania uniwersyteckiego w tym obszarze. Zakładamy, że projekt SAFE-ORGfood zwiększy również ogólną świadomość nauczycieli akademickich na temat ważności uwzględniania zagadnień bezpieczeństwa żywności ekologicznej w ich wykładach.

Bezpieczeństwo żywności na uczelniach wyższych

Bezpieczeństwo żywności jest kluczową kwestią w łańcuchu żywnościowym. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym obowiązek wdrożenia systemu opartego na zasadach HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), opracowanych przez Komisję Kodeksu Żywnościowego.

Jednocześnie w Unii Europejskiej dynamicznie rozwija się sektor żywności ekologicznej. W najbliższych latach spodziewany jest znaczny wzrost liczby zakładów przetwórstwa żywności ekologicznej oraz wzrost zainteresowania tematyką bezpieczeństwa żywności wśród ich przedstawicieli.

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród uczestników sektora żywności ekologicznej stwierdzono, że istnieje potrzeba wszechstronnej wiedzy na temat wymogów prawnych nie tylko związanych z produkcją żywności ekologicznej, ale także w kontekście bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu jej produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Należy w tym miejscu podkreślić, że jednym z problemów, z jakimi borykają się nauczyciele akademiccy podejmujący nauczanie na temat bezpieczeństwa żywności ekologicznej jest to, że obecne programy i materiały dydaktyczne (publikacje, podręczniki, poradniki) są w większości ukierunkowane na produkcję żywności konwencjonalnej i nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań produkcji ekologicznej.

Ilość i zakres zasobów edukacyjnych dostępnych do nauczania o bezpieczeństwie żywności ekologicznej jest bardzo ograniczony w całej Europie, dlatego UE wspiera projekt SAFE-ORGfood dedykowany współpracy międzynarodowego zespołu ekspertów z 5 ośrodków uniwersyteckich mający na celu opracowanie kompleksowych materiałów z tego zakresu.

Podjęte w projekcie działania rozpoczęto od dogłębnej analizy wiedzy na temat bezpieczeństwa żywności wśród interesariuszy ekologicznych, a następnie rozpoczęto opracowywanie materiałów edukacyjnych w postaci podręcznika z teoretycznymi podstawami bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej oraz gotowymi do wdrażania praktycznymi rozwiązaniami w tym zakresie. Zostaną również opracowane materiały e-learningowe i wideo on-line na temat bezpieczeństwa żywności w produkcji ekologicznej, które na koniec będą wdrażane w codzienne zajęcia dydaktyczne na uczelniach partnerskich oraz propagowane podczas wydarzeń upowszechniających projekt w każdym z krajów konsorcjum.

Dzięki ponadnarodowemu charakterowi działań projektu możliwa jest eksploracja, analiza i zestawienie największych atutów zaangażowanych uniwersytetów zakresie różnych metod i strategii nauczania. Wyniki projektu i działania wdrożeniowe bez wątpienia przybliżą obecne szkolnictwo wyższe UE w kierunku bezpiecznej produkcji ekologicznej i zaspokojenia potrzeb społecznych (również w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju), a także w kierunku potrzeb rozwijającego się całego europejskiego rynku żywności ekologicznej.

Artykuł opracowany przez Renatę Kazimierczak, Dominikę Średnicka-Tober i Joannę Trafiałek z SGGW w Warszawie.

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.