Clean Clothes Polska – przełom w stanowisku LPP S.A.

Clean Clothes Polska z radością przyjęła wiadomość o przystąpieniu LPP S.A. (właściciel takich marek jak: Reserved, House, Mohito, Cropp) do Porozumienia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu. Jest to pierwszy krok firmy w stronę zwiększenia odpowiedzialności za przestrzeganie praw człowieka w swoim łańcuchu dostaw.

Porozumienie weszło w życie w lipcu  2013 i jak dotąd przystąpiło do niego ponad 100 firm, globalne i bangladeskie związki zawodowe oraz kilka organizacji pozarządowych, wśród nich  Clean Clothes Campaign posiadająca status obserwatora.

Porozumienie ma na celu koordynowanie regularnego monitorowania stanu fabryk i warunków BHP, dokonywania napraw, szkolenia pracowników oraz transparentnego informowania o działaniach w tym zakresie.

„Od pięciu miesięcy Clean Clothes Polska i wspierający ją konsumenci i konsumentki wzywają firmę LPP do przystąpienia do Porozumienia. Dlatego cieszymy się, że te głosy zostały wreszcie wysłuchane. Gratulujemy firmie słusznej decyzji i mamy nadzieję, że jest to wstęp do jej kolejnych działań na rzecz poprawy warunków pracy w jej łańcuchu dostaw” – mówi Maria Huma z Clean Clothes Polska.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Kwestia odszkodowań

Obok kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w bangladeskich fabrykach odzieżowych palącym problemem jest sytuacja rodzin ofiar i pracowników, którzy ucierpieli w tragedii w Rana Plaza i wciąż czekają na odszkodowania. Wiele z nich jest pozbawionych środków do życia, często w wyniku utraty zdolności do pracy. Firmy zlecające produkcję w Rana Plaza przystąpiły do rozmów na temat stworzenia systemu odszkodowań. Procesowi patronuje Międzynarodowa Organizacja Pracy. LPP jak dotąd nie przyjęło zaproszenia do rozmów.

Deklaracja przejrzystości

W swoim oświadczeniu firma LPP deklaruje, że zamierza w większym stopniu i bardziej efektywnie kontrolować swoich dostawców. Podstawową zasadą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a także podpisanego przez LPP S.A. Porozumienia jest zasada przejrzystości. W związku z tym Clean Clothes Polska wyraża nadzieję, że LPP S.A. będzie jej przestrzegać również w komunikacji z konsumentkami i konsumentami poprzez publikację swojego Kodeksu Postępowania (Code of Conduct), na który powołuje się w oświadczeniu, jak również informacji o efektach jego wdrażaniach, w tym o wynikach prowadzonych kontroli.

źródło: Clean Clothes Polska

Brak postów do wyświetlenia