Teraz czytasz...
Certyfikaty naTwojej kawie – cz. 2
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
NaturaFood & BeEco | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
NaturaFood & BeEco | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
Bio Kurier

Certyfikaty naTwojej kawie – cz. 2

Prezentowaliśmy już pokrótce zasady przyznawania certyfikatów Fairtrade, UTZ Certified oraz RAinforest Alliance. Czas na prezentację nieco mniej znanych, ale także obecnych na rynku (nierzadko od wielu lat) systemów: WFTO, Naturland Fair oraz Fair For Life.


World Fair Trade Organization (WFTO)

to zrzeszenie organizacji Sprawiedliwego Handlu, reprezentujących zarówno producentów z krajów globalnego Południa, jak i dystrybutorów, organizacji promocyjnych i producentów gotowych produktów z krajów wysokorozwiniętych, które są w 100% poświęcone idei Fair Trade i przyjęły 10 zasad Sprawiedliwego Handlu . Organizacja skupia przede wszystkim producentów wyrobów rękodzielniczych, gdyż producenci wyrobów spożywczych są skutecznie reprezentowani przez Fairtrade International. WFTO jest podzielona na 5 regionalnych oddziałów: Afrykę, Azję, Europę, Amerykę Łacińską i rejon Pacyfiku.

„Naturland Fair”

obejmuje wytyczne żywności ekologicznej i Sprawiedliwego Handlu wdrożone przez niemieckie stowarzyszenie producentów żywności ekologicznej „Naturland”. Znak przyznaje się produktom objętym certyfikacją Naturlandu , które w co najmniej 50% składają się z produktów Fair Trade i nie składają się z produktów, które mogą być zastąpione pochodzącymi ze Sprawiedliwego Handlu.

Zasady działania systemu certyfikacji:
Producenci produktów „Naturland Fair” otrzymują gwarancję prefinansowania do 60% wartości zamówienia, ceny minimalne są negocjowane i nie są niższe niż ustalane przez FLO, społeczności producenckie otrzymują premię Fair Trade, najczęściej wg stawek FLO, a jeśli te nie są ustalone, co najmniej 10% wysokości wartości zamówienia. Twórcy certyfikatu zwracają również uwagę na pozyskiwanie środków produkcji na lokalnym rynku, współpracę lokalnych społeczności produkcyjnych, działalność pro-społeczną, priorytetowe traktowanie drobnych wytwórców, wzmacnianie organizacji producenckich i przejrzystość.

Fair for life

certyfikat dotyczy głównie produktów nie objętych certyfikacją FLO.

Jego głównymi cechami są:

• certyfikacja i kontrola wszystkich podmiotów będących pośrednikami w produkcji i handlu produktami uzyskującymi znaczek certyfikatu (ważne szczególnie w produkcji tekstyliów),
• dopuszczenie maksymalnie 5% zawartości produktów nie pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu, o ile proces technologiczny produkcji nie pozwala na produkcję produktów pochodzących w 100% z Fair Trade,
• gwarancja ceny minimalnej i premii (zazwyczaj ok. 10% ceny zakupu produktu) ustalanej w wyniku transparentnych negocjacji z producentem.
• poszanowanie zasad Fair Trade (poszanowanie lokalnych i międzynarodowych praw, szczególnie w odniesieniu do pracy dzieci)
Właściciel certyfikatu certyfikuje dwie kategorie produktów: wyprodukowanych całkowicie z produktów Fair Trade oraz takich, które zawierają produkty Fair Trade. Uczestnicy cyklu produkcyjnego są poddawani audytowi raz na rok. System cechuje się indywidualnym podejściem we wprowadzanym modelu do lokalnej charakterystyki produkcji, pełnej przejrzystości i informacji o poszczególnych producentach.

Autor: Borys Bińkowski

Zobacz także


autor zajmuje się problematyką Sprawiedliwego Handlu naukowo,

działa także w firmie Szczypta Świata zajmującej się dystrybucją produktów Fair Trade

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.