Zwiększa się sceptycyzm Polaków wobec ekomarketingu [badania rynkowe]

55% przebadanych polskich konsumentów ma pozytywny stosunek do reklam akcentujących kwestie ekologiczne. W stosunku do poprzedniego badania EKObarometr ich liczba zmalała o 13%. Blisko połowa respondentów zetknęła się z reklamą wykorzystującą motywy ekologiczne.

Niższy odsetek osób mających pozytywne podejście do reklam z elementami ekologicznymi może być związany z utratą wiary w szczerość tego typu przekazów. Dodatkowo zmalał istotnie odsetek osób uważających, że takie przekazy przyczyniają się do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów ekologicznych. Ważne jest więc zbudowanie zaufania wobec marki i produktów jako ekologicznych poprzez odpowiednie działania marketingowe, które wnoszą wartość dodaną do życia konsumentów i mają pozytywny wpływ na środowisko – komentuje Monika Dobaszkiewicz (Research Exevutive SW RESEARCH).

Zakupy coraz bardziej świadome

Polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi znaczenia swoich decyzji zakupowych dla środowiska. Blisko połowa podczas zakupu zwraca uwagę na to, czy opakowanie jest ekologiczne – 49% twierdzących odpowiedzi. 44% badanych jest gotowa zapłacić więcej za odzież i obuwie z materiałów ekologicznych, wytworzonych bez uszczerbku na przyrodzie.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Greenwashing słabo znany

Polacy wciąż słabo znają pojęcie GreenWashingu. Z badania SW Research wynika, że prawidłową definicję tego słowa podało zaledwie 16% badanych. Przypomnijmy więc:

GREENWASHING – zabieg marketingowy, który ma na celu jedynie utworzenie wrażenia, że produkt jest wytworzony w poszanowaniu środowiska naturalnego

EKObarometr, czyli…

EKObarometr to cykliczne ogólnopolskie badanie poświęcone analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii w różnych sferach życia.

Pełny raport dostępny jest bezpłatnie w formie pdfa na stronach SW Research.

Brak postów do wyświetlenia