IJHARS udostępni wykaz producentów ekologicznych

Wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r można uzyskać kontaktując się z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych – informacja opublikowana została na stronie internetowej instytucji.

Wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., jest już udostępniany zainteresowanym podmiotom.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia podmiotom zainteresowanym informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym, na zasadach określonych w art. 28 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007, ze zm.)
W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych na Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym. Główny Inspektor JHARS udziela podmiotom zainteresowanym informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

imienia, nazwiska/nazwy, adresu, statusu oraz rodzaju prowadzonej produkcji – w przypadku producentów rolnych
imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku przetwórni ekologicznych
imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności – w przypadku pozostałych producentów ekologicznych

Informacja o producentach przekazywana jest w postaci pliku  PDF (liczba plików zależy od zakresu informacji podanych w formularzu) na adres e-mail podmiotu zainteresowanego.

 

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

źródło: IJHARS

 

 


 

Jeśli chcą być Państwo na bieżaco z aktualnościami i artykułami zamieszczanymi na https://biokurier.pl zapraszamy do skubskrypcji newslettera (po lewej stronie u dołu)!

 


 

{jcomments on}

Brak postów do wyświetlenia