Wielka Brytania. Badania naukowe kwestionują bezpieczeństwo glifosatu

W artykule zamieszczonym w czasopiśmie Environmental and Analytical Toxicology poddano w wątpliwość fakt, że glifosat, a co za tym idzie zawierające go środki agrochemiczne są bezpieczne.

Ostatnio opublikowane w czasopiśmie Environmental and Analytical Toxicology wyniki badań rzucają nowe światło na szeroką problematykę regulacji w kwestii stosowania pestycydów z glifosatem na przestrzeni wielu ostatnich lat. Autorzy artykułu podkreślają, że instytucje regulujące, ignorując dane pokazujące negatywne skutki i polegając na publikacjach finansowanych przez przemysł, nie doceniły wagi badań ujawniających wady rozwojowe u żab i ptaków poddanych eksperymentom.

Publikacja poddaje zatem w wątpliwość wnioski regulatora, jakoby glifosat, a co za tym idzie zawierające go środki agrochemiczne są bezpieczne. Na glifosacie oparta jest mieszanka Roundup.

Glifosat regularnie znajdowany jest w zbożach będących w sprzedaży w Wielkiej Brytanii, informuje Soil Association, tamtejsza organizacja zrzeszająca producentów ekologicznych.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     


Środki zawierające glifosat nie są dopuszczalne w rolnictwie ekologicznym.
Dane rządowe wskazują od 2009-2011 coraz częstszą jego obecność w chlebie. Przeciętnie zawierało go 24% próbek chleba w ostatnim badaniu (2011). „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi nowymi faktami, które wskazują też na kolejne przykłady, jak szkodzi glifosat. Tegoroczna fatalna pogoda podczas żniw spowodowała, że farmerzy byli jeszcze bardziej skłonni do używania tego środka w uprawach zbóż” mówi Peter Melchett z Soil Association.

oprac. M. Górska

Źródło: http://www.organic-market.info/web/News_in_brief/Associations-Institutions/UK/176/178/0/13539.html
za: Soil Association
Inne materiały:
http://www.omicsonline.org/2161-0525/2161-0525-S4-006.php?aid=7453

Brak postów do wyświetlenia