Teraz czytasz...
Warszawa. Konferencja Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu”
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Warszawa. Konferencja Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu”

Jak chronić klimat, będąc rolnikiem lub konsumentem żywności? – odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będą uczestnicy konferencji Klimat dla rolników – współpraca z korzyścią dla rolników i klimatu, która odbędzie się w Warszawie.

Seminarium skierowane jest do rolników i przedstawicieli organizacji/instytucji zajmujących się zrównoważonym rolnictwem i przetwórstwem żywności Do udziału zapraszamy szczególnie te osoby, które wyrażają gotowość współpracy i dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w swoim środowisku.

Wydarzenie zaplanowano na 27-28 listopada 2014 r. Odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ul. Limanowskiego 23, Warszawa.

Informacje oraz zgłoszenia na seminarium: Aleksandra Józewicz, a.jozewicz@op.pl, tel. 695 17 95 15

Partnerzy: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwach, Fundacja Transformacja Organizator: Polska Zielona Sieć – ogólnopolski związek organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, edukacją ekologiczną, odpowiedzialną konsumpcją oraz budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, Kraków.

Uwaga: Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko w przypadku podróży komunikacją publiczną (autobusami, busami, tramwajami, pociągami w klasie II) na podstawie biletów dołączonych do formularza zwrotu kosztów podróży. W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości skorzystania z transportu publicznego, przyjazd większej grupy osób jednym samochodem) organizator może pokryć koszty dojazdu samochodem na podstawie zawartego wcześniej porozumienia, należy jednak poinformować o tym fakcie przed przyjazdem.

Program wydarzenia:

Dzień I, czwartek 27 listopada 2014
11.00-11.30 Powitanie i zapoznanie się uczestników seminarium.
11.30-12.00
Wprowadzenie do tematu i celów seminarium.
Prowadzenie: Polska Zielona Sieć
12.00-13.45
Rolnictwo przyjazne środowisku. Wykorzystanie naturalnych procesów dla zwiększenia wydajności gospodarstwa i ograniczenia negatywnego wpływu produkcji rolnej na klimat.
Prowadzenie: Fundacja Transformacja
13.45-14.30 Obiad
14.30-15.15
Wybrane propozycje wsparcia dla „zielonych” gospodarstw rolnych w PROW 2014-2020. Prowadzenie: Ministerstwo Rolnictwa
15.15-15.30 Przerwa
15.30-17.00
Rolnictwo przyjazne człowiekowi. Budowanie długofalowych relacji i wzajemnego zaufania dla zachowania stabilności dochodu z gospodarstwa i dostaw.
17.00-18.30
Prezentacja inicjatyw społecznych dla zrównoważonego rolnictwa i konsumpcji żywności (w tym Rolnictwa Wspieranego Społecznie i kooperatyw spożywczych). Prowadzenie: Wojciech Mejor
18.30-18.45 Podsumowanie I dnia
19.00-20.00 Kolacja

Dzień II, piątek 28 listopada 2014
07.45-8.30 Śniadanie
8.30-10.00
Ponadnarodowe i krajowe sieci współpracy na rzecz zrównoważonego rolnictwa – wpływ finansowania na rolnictwo.
Prowadzenie: Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
10.00-12.00
W jaki sposób współpracować? – Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli rolników, organizacji konsumenckich, NGO, administracji państwowej i przedsiębiorców.
12.15-12.30 Przerwa
12.30-14.30
Karta przyjaznego rolnictwa – możliwe do podjęcia działania na rzecz popularyzacji zrównoważonego rolnictwa przyjaznego dla klimatu – praca w grupach
14.30-15.00 Podsumowanie seminarium
15.00-16.00 Obiad

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.