Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego i Międzynarodową Federację Ruchów Ekologicznych (IFOAM) opublikowały raport „Świat rolnictwa ekologicznego” z najważniejszymi statystykami dotyczącymi rozwoju ekorynku. Jedno z zestawień prezentuje kraje, w których przynajmniej 10% areału rolnego uprawianych jest ekologicznie.

Liderem tego zestawienia jest Liechetenstein z wynikiem 41%. Oczywiście w wartościach nominalnych wynik nie jest już tak spektakularny, bo jak wiadomo jest to jedno z najmniejszych państw na swiecie.

W Austrii 26,1% powierzchni rolnych objętych jest certyfikacją ekologiczną i w tym wypadku osiągnięcie tego wyniku było na pewno trudniejsze. Duża w tym zasługa władz o wielu lat konsekwentnie wspierających rozwój rolnictwa ekologicznego.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Co ciekawe na 4 miejscu zestawienia znalazła się Estonia z wynikiem 22,3%. W czołówce mamy też Czechy (15,4%) i Łotwę (14,8%). Kraje środkowej i wschodniej Europy reprezentowane są dość mocno, a Polska wypada na ich tle dość blado. Ekologiczny areał stanowi zaledwie 3,5% naszych gruntów uprawnych. 507 637 ha objętych certyfikacją ekologiczną daje nam 11 miejsce w Europie.

Przeczytaj więcej informacji o światowym rynku żywności ekologicznej

O raporcie The World Of Organic Agriculture

Dane pochodzą z 22 edycji raportu The World Of Organc Agriculture opublikowanego przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego i Międzynarodową Federację Ruchów Ekologicznych (IFOAM)  w lutym 2021. Dokument można pobrać w formacie pdf.