Teraz czytasz...
Światowy rynek żywności ekologicznej przekroczył wartość 80 mld dolarów i rośnie w tempie 10%.
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl
X Targi Ekostyl | reklama | Biokurier.pl

Światowy rynek żywności ekologicznej przekroczył wartość 80 mld dolarów i rośnie w tempie 10%.

W trakcie targów BioFach w Norymberdze zaprezentowano dane z wydawanego co roku przez FIBL raportu The World Of Organic Agriculture. W niemal każdym aspekcie, z roku na rok, odnotowywane są dwucyfrowe wzrosty.

Obszar uprawiany ekologicznie (50,9 mln ha w 2015, o 6,5 mln ha więcej niż w 2014) to wciąż zaledwie 1,1% całych światowych upraw. W skali globalnej rynek rozwija się w tempie ok. 10% a jego wartość na koniec 2015 szacowana była na 80 mld dolarów.

Z jego potencjału korzysta 2,4 miliona producentów (w 1999 roku ta liczba kształtowała się na poziomie 200 000!).

Aż 74% objętego certyfikacją ekologiczną areału znajduje się na terenie 10 krajów z największymi obszarami uprawianymi zgodnie z zasadami rolnictwa ekologiczego.

10 krajów z największym udziałem upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni rolnej

Dynamiczny rozwój rynku żywności eko w USA

W USA (to największy światowy rynek żywności ekologicznej) sprzedaż żywności ekologicznej wzrosła o 11% (dane za 2015 rok) a wartość tamtejszego rynku określana jest przez jednostkę badawczą Organic Monitor na 35,9 biliona Euro.

Jedną z barier dla dalszego rozwoju może być to, że wzrost popytu na żywność ekologiczną znacznie przewyższa tempo z jakim producenci przestawiają się na ekoprodukcję. Tą lukę trudno zagospodarować także poprzez import…

Europa rośnie w siłę

Rynek krajów europejskich (łącznie jego wartość to 31,1 bln dolarów) zbliżony jest potencjałem do amerykańskiego. Na czele znajdują się Niemcy (8,6 bln E) i Francja (5,5 bln E).

To na Starym Kontynencie znajdują się kraje z największym wydatkiem na ekożywnośc per capita. Najlepiej w tej statystyce wypadają: Szwajcaria (262 Euro), Dania (191 Euro) i Szwecja (177 Euro).

Europa to także kontynent, na którym znajdują się Państwa z największym udziałem areału uprawianego ekologicznie. To zestawienie otwierają Liechtenstein (30,2%), Austria (21,3%), Szwecja (16,9 %) i Estonia (16,5%). Co ciekawe 40% estońskich lasów również objętych jest ekologiczną certyfikacją.

Zobacz także


Eko dla bogatych?

Według Amarjita Sachoty z jednostki badawczej Ekomonitor, dużym wyzwaniem dla rynku żywności ekologicznej jest fakt, że popyt na nią koncentruje się w najbogatszych krajach. Kraje grupy G7 (USA, Niemcy, Francja, Kanada, Włochy, Japonia, Wielka Brytania) odpowiadają za aż 80% obrotów.

Gdyby poszerzyć to zestawienie o kolejne kraje okazałoby się, że żywność ekologiczna funkcjonuje w zasadzie na rynkach europejskim, północnoamerykańskim, australijskim oraz w bogatszych krajach Azji (np. Japonia, Chiny, Azja Południowo –Wschodnia). Kontynenty takie jak Afryka czy Ameryka Południowa stanowią natomiast bazę surowcową.

Zaprezentowane dane pochodzą z raportu The World Of Organic Agriculture zaprezentowanego w trakcie targów BioFach 2017 w Norymberdze.

Już wkrótce na stronach Biokuriera kolejne dane i statystyki z Polski i świata.

Ten serwis używa cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Sprawdź naszą politykę prywatności.

Żadne materiały z tej strony nie mogą być jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody redakcji.